Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım

İsmail BULUT

Ünlü düşünür Muhammed Abduh ekolünün muhafazakar kanadını temsil eden Ferid Vecdi, dinin diğer alanlarında olduğu gibi nübüvvet meselesinde de yeni, farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle -çalışmamızın da ana temasını oluşturan- Vecdi’nin vahiy ve nübüvvete dair bilimsel temellendirme girişimleri oldukça dikkat çekicidir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde birçok eser ortaya koyan Vecdi’nin bazı eserlerinin Mehmet Akif Ersoy tarafından Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanması, özgün düşüncelerinin Türkiye’de de yankı bulduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Müslüman kültüre katkı sağlayan Vecdi’nin nübüvvete dair farklı yaklaşımları ve diğer düşünceleri incelenmiştir. Eserin, Kelam tarihinde duraklama ve gerileme döneminin akabinde yeni bir canlılığın gözlemlendiği Yeni İlmi Kelam döneminin fikri yapısının da ortaya konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle Yeni İlmi Kelam Dönemi hakkında yapılacak çalışmalara yardımcı olabilmesi bu çalışmanın hedefinin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır.


Kitap Adı : Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ISBN : 978-625-7517-55-3
Yazar : İsmail BULUT
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 198
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 1
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
HIVAR VADİH
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Ramazanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Karamanoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hegemonya Karşı Hegemonya
ANLATIMLI BELAGAT
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları