Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım

İsmail BULUT

Ünlü düşünür Muhammed Abduh ekolünün muhafazakar kanadını temsil eden Ferid Vecdi, dinin diğer alanlarında olduğu gibi nübüvvet meselesinde de yeni, farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle -çalışmamızın da ana temasını oluşturan- Vecdi’nin vahiy ve nübüvvete dair bilimsel temellendirme girişimleri oldukça dikkat çekicidir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde birçok eser ortaya koyan Vecdi’nin bazı eserlerinin Mehmet Akif Ersoy tarafından Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanması, özgün düşüncelerinin Türkiye’de de yankı bulduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Müslüman kültüre katkı sağlayan Vecdi’nin nübüvvete dair farklı yaklaşımları ve diğer düşünceleri incelenmiştir. Eserin, Kelam tarihinde duraklama ve gerileme döneminin akabinde yeni bir canlılığın gözlemlendiği Yeni İlmi Kelam döneminin fikri yapısının da ortaya konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle Yeni İlmi Kelam Dönemi hakkında yapılacak çalışmalara yardımcı olabilmesi bu çalışmanın hedefinin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır.


Kitap Adı : Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ISBN : 978-625-7517-55-3
Yazar : İsmail BULUT
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 198
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Turizm Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Şehir ve Âlimleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijitalleşme ve Yönetim
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ceride-i Rüsûmiye
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
MUTUN VADİHA 1
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Ramazanoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sâhib Ata Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İstihbarat Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
SARF BİLGİSİ
MUTUN VADİHA 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dondurma ve Sorbe
Hegemonya Karşı Hegemonya
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selefilik
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Eğitim Araştırmaları-2023
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü