Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım

İsmail BULUT

Ünlü düşünür Muhammed Abduh ekolünün muhafazakar kanadını temsil eden Ferid Vecdi, dinin diğer alanlarında olduğu gibi nübüvvet meselesinde de yeni, farklı yaklaşımlar sergilemektedir. Özellikle -çalışmamızın da ana temasını oluşturan- Vecdi’nin vahiy ve nübüvvete dair bilimsel temellendirme girişimleri oldukça dikkat çekicidir. Yaşadığı zaman dilimi içerisinde birçok eser ortaya koyan Vecdi’nin bazı eserlerinin Mehmet Akif Ersoy tarafından Sırât-ı Müstakîm’de yayınlanması, özgün düşüncelerinin Türkiye’de de yankı bulduğunu göstermektedir.
Bu çalışmada, Müslüman kültüre katkı sağlayan Vecdi’nin nübüvvete dair farklı yaklaşımları ve diğer düşünceleri incelenmiştir. Eserin, Kelam tarihinde duraklama ve gerileme döneminin akabinde yeni bir canlılığın gözlemlendiği Yeni İlmi Kelam döneminin fikri yapısının da ortaya konulmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Özellikle Yeni İlmi Kelam Dönemi hakkında yapılacak çalışmalara yardımcı olabilmesi bu çalışmanın hedefinin gerçekleşmesi anlamını taşımaktadır.


Kitap Adı : Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ISBN : 978-625-7517-55-3
Yazar : İsmail BULUT
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 198
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI BELAGAT
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Mutfak Kültürü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yöresel Çorba Tarifleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Şehir ve Âlimleri
Eğitimde Dijitalleşme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mevlana ve İslam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İstihbarat Araştırmaları
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SARF BİLGİSİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kurumlarda Değerler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
HIVAR VADİH
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
The Rise Of Populism
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe