İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri

Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR

Yenilik her zaman var olsa da gerçek anlamda yirminci yüzyılda önem kazanmıştır. Tarihsel açıdan ele alındığında inovasyon ilk zamanlarda aşağılayıcı bir terim olarak kullanılmış ve 13. yüzyılda hukuk metinlerinde bir sözleşmeyi yenileme olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla “inovasyon”, hukuk metinlerinde bir sözleşmenin yenilenen versiyonunda olduğu gibi yeni anlamına gelir. 16. yüzyılın dini ortamında, dini metinleri yeniden yazmaya çalışan yenilikçilere karşı olumsuz tepkiler artmış ve yenilikçiler ya hapse atılmış ya da idam edilmiştir. Ancak Sanayi Devrimi ile birlikte inovasyon fikri bilimle, yeni makinelerin ve ürünlerin icadıyla ilişkilendirilmiştir. 18.yy’dan itibaren buharlı makinelerin icadı ile sanayi devriminin başlaması ve matbaanın yaygınlaşması bilgi birikimini artırmıştır. Geleceği gören ülkeler, bilimin de gelişmesiyle teknolojiyi kullanmaya başlamışlardır. Böylelikle hükümetler, araştırma laboratuvarlarını ve patentleri ekonomik avantaj kaynağı olarak vurgulamışlar ve yenilikçiler ekonomiye olumlu katkıda bulunanlar olarak ilgi görmeye başlamıştır. Bu sayede hayatımızı kolaylaştıran icatlar, gelişmeler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla inovasyon, bir zamanlar kötü olarak anılsa da, şimdi iyi olarak anılmaktadır. 1939’da, günümüzde “girişimcilik” dediğimiz şeye yol açan kavramların yaratıcısı olan iktisatçı Joseph Schumpeter önemli bir ayrım yapmış; buluşun, yeni bir şeyin (örneğin yeni bir ürün) yaratılması olduğunu, inovasyonun ise bu yeni şeyin benimsenmesiyle (örneğin, yeni bir ürünün pazara sunulması) ilgili olduğunu savunmuştur. 1950’lerden itibaren, “inovasyon” teriminin artmasıyla birlikte literatürde “buluş” teriminin sıklığı giderek azalmaya başlamış ve 1980’lerde “inovasyon” kavramı başı çekmiştir. Dolayısıyla inovasyon, günümüz dünyasında ciddi bir şekilde yer etmiş durumdadır. Artık inovasyona yer vermeyen işletme sahibi ve yönetici yok denecek kadar azdır. Çünkü mevcutla yetinmek, yerinde saymak her geçen gün küçülme için bir adım daha atmak demektir. Bu çerçevede işletmeler faaliyette bulundukları her alanda inovasyon yapmakta ve özellikle rekabet üstünlüğünü bu şekilde korumaya çalışmaktadırlar. İşletmelerin ürün, süreç, pazarlama, yönetim, örgüt gibi fonksiyonlar çerçevesinde ve daha birçok alanda inovasyon yaptığı söylenebilir. Bu yapılan inovasyonların işletmelerin yer aldığı sektörlere katkısının olup olmadığı, eğer katkısı varsa da bu katkının nasıl gerçekleştiğinin incelenmesi inovasyonların devamlılığı için önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışma inovasyonun sektörel etkilerini teorik ve ampirik açıdan  incelemektedir.


Kitap Adı : İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ISBN : 978-625-8080-13-1
Yazar : Editörler: Dr. Cuma DEMİRTAŞ, Doç. Dr. Munise ILIKKAN ÖZGÜR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt :
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 295
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yöresel Çorba Tarifleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Armağan Kültürü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Turizm Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitimde Dijitalleşme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Konya Mutfak Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selefilik
SARF BİLGİSİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Ceride-i Rüsûmiye
İslamofobi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sâhib Ata Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dijitalleşme ve Yönetim
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kürt Tarihi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eşrefoğulları Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
MUTUN VADİHA 2
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları 2022
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hile ve İç Denetim
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eğitim Araştırmaları-2023
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Karamanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Şehir ve Âlimleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar