Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)

Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği; Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde hazırlanan Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES-2021) 01-04 Nisan 2021 tarihleri arasında üst düzey bir organizasyonla gerçekleştirildi. Değerli akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha ileriye taşıyacak nitelikteki eğitim projelerinin sempozyumda sunulması, sempozyum sonucunda ürüne dönüşerek yayımlanması eğitimcilerin akademik ve Mesleki Gelişimlerine, öğrenme öğretme niteliğine katkı sunacak, geleceğin projelerine ilham olacaktır. 
Sempozyuma 440 Kayıtlı Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63 Erasmus+ ve 287 eTwinning Projesi ile 2.249 Yazar başvuruda bulundu. Sempozyumda toplam 257 bildiri sunulmuştur. 

Bu eserde öğretmenlerin fiilen uygulamaya dayalı farklı projelerden edindikleri bilimsel sonuçları yer almaktadır. Bu eser bir yandan öğretim sürecinde öne çıkan proje konularını  ortaya koyması diğer yandan öğretmenlerin proje uygulama sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşması ile diğer öğretmenlerin proje geliştirme ve uygulama becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


Kitap Adı : Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ISBN : 978-625-7517-59-1
Yazar : Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 1936
Cilt Sayısı : 2

YAYINLAR

Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 1
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ceride-i Rüsûmiye
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi