Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)

Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği; Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde hazırlanan Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES-2021) 01-04 Nisan 2021 tarihleri arasında üst düzey bir organizasyonla gerçekleştirildi. Değerli akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha ileriye taşıyacak nitelikteki eğitim projelerinin sempozyumda sunulması, sempozyum sonucunda ürüne dönüşerek yayımlanması eğitimcilerin akademik ve Mesleki Gelişimlerine, öğrenme öğretme niteliğine katkı sunacak, geleceğin projelerine ilham olacaktır. 
Sempozyuma 440 Kayıtlı Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63 Erasmus+ ve 287 eTwinning Projesi ile 2.249 Yazar başvuruda bulundu. Sempozyumda toplam 257 bildiri sunulmuştur. 

Bu eserde öğretmenlerin fiilen uygulamaya dayalı farklı projelerden edindikleri bilimsel sonuçları yer almaktadır. Bu eser bir yandan öğretim sürecinde öne çıkan proje konularını  ortaya koyması diğer yandan öğretmenlerin proje uygulama sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşması ile diğer öğretmenlerin proje geliştirme ve uygulama becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


Kitap Adı : Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ISBN : 978-625-7517-59-1
Yazar : Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 1936
Cilt Sayısı : 2

YAYINLAR

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eğitim Araştırmaları-2023
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijitalleşme ve Yönetim
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
The Rise Of Populism
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI BELAGAT
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Medya Tartışmaları
Şehir ve Âlimleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Medıcal and Aromatıc Plants
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yöresel Çorba Tarifleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mevlana ve İslam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
MUTUN VADİHA 1
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sâhib Ata Araştırmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Ramazanoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hile ve İç Denetim
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI ARAPÇA
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kürt Tarihi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı