Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)

Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin iş birliği; Konya Büyükşehir Belediyesinin destekleri ve Valiliğimizin himayelerinde hazırlanan Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyumu (UPUES-2021) 01-04 Nisan 2021 tarihleri arasında üst düzey bir organizasyonla gerçekleştirildi. Değerli akademisyenlerimizin ve öğretmenlerimizin şehrimizin ve ülkemizin eğitim çıtasını daha ileriye taşıyacak nitelikteki eğitim projelerinin sempozyumda sunulması, sempozyum sonucunda ürüne dönüşerek yayımlanması eğitimcilerin akademik ve Mesleki Gelişimlerine, öğrenme öğretme niteliğine katkı sunacak, geleceğin projelerine ilham olacaktır. 
Sempozyuma 440 Kayıtlı Bildiri, 350 Geçerli Bildiri, 63 Erasmus+ ve 287 eTwinning Projesi ile 2.249 Yazar başvuruda bulundu. Sempozyumda toplam 257 bildiri sunulmuştur. 

Bu eserde öğretmenlerin fiilen uygulamaya dayalı farklı projelerden edindikleri bilimsel sonuçları yer almaktadır. Bu eser bir yandan öğretim sürecinde öne çıkan proje konularını  ortaya koyması diğer yandan öğretmenlerin proje uygulama sürecinde yaşadıkları deneyimlerini paylaşması ile diğer öğretmenlerin proje geliştirme ve uygulama becerileri ile öğretmenlik mesleki gelişimlerine katkı sağlayacaktır.


Kitap Adı : Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ISBN : 978-625-7517-59-1
Yazar : Erdal HAMARTA, S. Barbaros YALÇIN, Ahmet KURNAZ, Fatih KALECİ, Süleyman ARSLANTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 1936
Cilt Sayısı : 2

YAYINLAR

Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dondurma ve Sorbe
Sâhib Ata Araştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Armağan Kültürü
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
MUTUN VADİHA 1
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Medıcal and Aromatıc Plants
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslamofobi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Konya Mutfak Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Şehir ve Âlimleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kürt Tarihi
Mevlana ve İslam
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Kamus-ı Teşrih
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”