Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı

H. Çağatay KARABIYIK

Bu çalışmanın esas amacı da teorik bir tartışma ile pazarlama biliminin tüketiciler açısından derinleşmesini sağlamak ve böylece pazarlamayı bilim dünyasında yeniden konumlandırmaktır. Bu sebeple bu çalışmanın eleştirel bir yaklaşımda olması doğal karşılanmalıdır.
Pazarlama gibi Neo-Liberal dünyanın etik açıdan en çok sorgulanan ve eleştirilen bilim dallarından biri üzerine kaleme aldığım bu kitaba başlamadan önce bu alandaki çalışmalarımın pazarlamanın bu unutulan yüzüne hizmet etme ve bir bilim dalının gerektirdiği şekilde tarafsızlık amacıyla ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Pazarlama üzerine ayrıntılı bir felsefi çalışma serisinin ilk aşaması olan bu kitap ve izleyen çalışmalarımdaki amacım Frankfurt Okulu yaklaşımıyla da paralel olarak toplumsal bir bilinç yaratma ve toplumu dönüştürme amacına katkıda bulunmaktır.


Kitap Adı : Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ISBN : 978-605-70386-0-9
Yazar : H. Çağatay KARABIYIK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 336
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
MUTUN VADİHA 1
Ramazanoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yöresel Çorba Tarifleri
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
The Rise Of Populism
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Konya Turizm Rehberi