Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı

H. Çağatay KARABIYIK

Bu çalışmanın esas amacı da teorik bir tartışma ile pazarlama biliminin tüketiciler açısından derinleşmesini sağlamak ve böylece pazarlamayı bilim dünyasında yeniden konumlandırmaktır. Bu sebeple bu çalışmanın eleştirel bir yaklaşımda olması doğal karşılanmalıdır.
Pazarlama gibi Neo-Liberal dünyanın etik açıdan en çok sorgulanan ve eleştirilen bilim dallarından biri üzerine kaleme aldığım bu kitaba başlamadan önce bu alandaki çalışmalarımın pazarlamanın bu unutulan yüzüne hizmet etme ve bir bilim dalının gerektirdiği şekilde tarafsızlık amacıyla ortaya çıktığı göz önünde bulundurulmalıdır. Pazarlama üzerine ayrıntılı bir felsefi çalışma serisinin ilk aşaması olan bu kitap ve izleyen çalışmalarımdaki amacım Frankfurt Okulu yaklaşımıyla da paralel olarak toplumsal bir bilinç yaratma ve toplumu dönüştürme amacına katkıda bulunmaktır.


Kitap Adı : Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ISBN : 978-605-70386-0-9
Yazar : H. Çağatay KARABIYIK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 336
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI ARAPÇA
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
MUTUN VADİHA 1
Sosyal Yaşam ve Kadın
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 2
İstihbarat Araştırmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Karamanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Şehir ve Âlimleri
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ceride-i Rüsûmiye
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Armağan Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selefilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SARF BİLGİSİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
HIVAR VADİH
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
The Rise Of Populism
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Kürt Tarihi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve Yönetim
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medya Tartışmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Medıcal and Aromatıc Plants
Uygulamalı Hayvan Islahı