Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar

Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN

    Küreselleşme ile birlikte birçok alanda olduğu gibi işletmecilik alanında de önemli dönüşümler ve ilerlemeler yaşanmıştır. Geçmişte işletmeler yönetim ve organizasyon, üretim, pazarlama, muhasebe ve finans faaliyetlerinin yürütülmesinde büyük oranda geleneksel araç ve yöntemlere başvururken, teknolojik ilerlemeler ile birlikte işletmelerin iş yapış şekilleri de önemli ölçüde değişim ve gelişim göstermiştir.  Teknolojik ilerlemeler bir yandan iş modellerinin daha etkin ve verimli olmasını sağlamakta iken, diğer yandan yeni rekabet alanları açmakta ve işletmelere yeni sorumluluklar yüklemektedir. Günümüzde işletmelerin rekabet ettikleri alanlarının başında dijitalleşme ve dijital dönüşüm gelmektedir. İşletmeler, iş süreçlerinin dijitalleşmesini sağlayarak daha düşük üretim ve fonlama maliyetleri ile daha fazla ürün veya hizmet satışı gerçekleştirmeyi amaçlamaktadırlar. Bu amacın sürdürülebilir olması da işletmeler açısından ayrı bir öneme sahiptir. Sürdürülebilir üretim, pazarlama, finans ve muhasebe kavramları işletmelerin gündeminde olan önemli kavramlar olmakla birlikte bu kavram sadece işletmelerin faaliyetleri veya yaşam evreleri ile sınırlı olmayıp, küresel açıdan çevresel unsurları dolayısı ile de geleceğimizi de yakından ilgilendirmektedir. 

    Bu kitapta, günümüzde işletmelerin gündemini oluşturan ve aynı zamanda rekabet alanları arasında yer alan Endüstri 4.0, finansal teknolojiler, akıllı süreç otomasyonları, temassız turizm, diyalojik iletişim, dijital gümrük uygulamaları, yeşil pazarlama ve robotik sistemler hakkında detaylı bilgi aktarılmıştır.  Bu kitapta yer alan çalışmalar sonucunda ulaşılan genel kanı, Endüstri 4.0, dijital teknolojiler, dijital uygulamalar, otomasyon ve robotik teknolojiler ile sürdürülebilirlik yaklaşımlarının işletmelerin faaliyetlerini önemli ölçüde farklılaştırabildiğidir. Bu kitapta ele alınan araştırma konularının sosyal bilimler ile ilgilenen tüm araştırmacılara ve politika geliştiricilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Kitap Adı : Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-26-8
Yazar : Prof. Dr. Ali DERAN, Doç. Dr. Serkan ŞAHİN, Doç. Dr. M. Sami SÜYGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 274
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medya Tartışmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dondurma ve Sorbe
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Konya Turizm Rehberi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kürt Tarihi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
MUTUN VADİHA 2
Hegemonya Karşı Hegemonya
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ceride-i Rüsûmiye
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İstihbarat Araştırmaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 1
Sâhib Ata Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Armağan Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
SARF BİLGİSİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sosyal Yaşam ve Kadın