Medıcal and Aromatıc Plants

Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nE tıbbi ve aromatik bitkilerin dahil olduğu pek çok alandan tanınmış ve seçkin akademisyenler katılmıştır. Davetli Konuşmacı olarak kongreye katılan Mauritius Üniversitesi’nden Vidushi Neergheen-Bhujun, Handong Global Üniversitesi’nden Jong Bae Kim, Malezya’dan ve Ege Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Münir Öztürk, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem ELGÜN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu bunlar arasında sayılabilir.  


Kitap Adı : Medıcal and Aromatıc Plants
ISBN : 978-605-4988-28-0
Yazar : Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 2950
Cilt Sayısı : 3

YAYINLAR

Eğitimde Dijitalleşme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medya Tartışmaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
SARF BİLGİSİ
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ceride-i Rüsûmiye
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Şehir ve Âlimleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 1
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İslamofobi
Dondurma ve Sorbe
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mevlana ve İslam
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Armağan Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Kürt Tarihi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Turizm Rehberi