Medıcal and Aromatıc Plants

Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN

TC Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi paydaşlığında, Necmettin Erbakan Üniversitesi ev sahipliğinde 9-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilen I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi’nE tıbbi ve aromatik bitkilerin dahil olduğu pek çok alandan tanınmış ve seçkin akademisyenler katılmıştır. Davetli Konuşmacı olarak kongreye katılan Mauritius Üniversitesi’nden Vidushi Neergheen-Bhujun, Handong Global Üniversitesi’nden Jong Bae Kim, Malezya’dan ve Ege Üniversitesi’nden emekli Prof. Dr. Münir Öztürk, Yeditepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erdem Yeşilada, Sebahattin Zaim Üniversitesi’nden Prof. Dr. Adem ELGÜN, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nden Prof. Dr. Cesarettin Alaşalvar, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. İrem Tatlı Çankaya ve Cumhurbaşkanı başdanışmanı Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu bunlar arasında sayılabilir.  


Kitap Adı : Medıcal and Aromatıc Plants
ISBN : 978-605-4988-28-0
Yazar : Selman TÜRKER, Ayşe Saide ŞAHİN, Murat ERTEKİN, Burak Cem SONER, Ahmet ÜNVER, Süleyman DOĞU, Hasan Ali AKYÜREK, Hasan İbrahim KOZAN
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 2950
Cilt Sayısı : 3

YAYINLAR

Kurumlarda Değerler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI BELAGAT
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medıcal and Aromatıc Plants
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
SARF BİLGİSİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı