Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Talip DOĞAN

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar. Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Yazar : Talip DOĞAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 480
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Eşrefoğulları Kitabı
MUTUN VADİHA 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 1
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İstihbarat Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Şehir ve Âlimleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yöresel Çorba Tarifleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kamus-ı Teşrih
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kurumlarda Değerler
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Ceride-i Rüsûmiye
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası