Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Talip DOĞAN

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar. Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Yazar : Talip DOĞAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 480
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Mevlana ve İslam
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Armağan Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Yaşam ve Kadın
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dondurma ve Sorbe
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selefilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Kamus-ı Teşrih
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Şehir ve Âlimleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Karamanoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Medya Tartışmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kurumlarda Değerler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
The Rise Of Populism
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijitalleşme ve Yönetim
İslamofobi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hile ve İç Denetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Kürt Tarihi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Ramazanoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İstihbarat Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)