Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem

Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR

İlme son derece önem veren, cehalete çok kızan Arif Hikmet’in asıl şöhreti, şiirlerinden gelmekle beraber, nesirde de oldukça başarılıdır. Kendisini zorlamadan, hızlı ve kolay yazı yazması, yazdıklarında tekrara düşmemesi, ifadesindeki samimiyet ve şiir dilini ustalıkla kullanması, şair olarak en önemli özelliklerindendir. Hikmet ve tasavvufa dair şiirleri çoğunlukta olup, gazelleri oldukça beğeni toplamıştır. Arif Hikmet Bey, şahsiyeti ile insanları kolayca etkisi altına alırdı. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Sohbetlerinde karışık ve zor konuları basit ve anlaşılır hale koyarak, dinleyenlerin takdirini toplardı.Eseri orijinal Osmanlı Türkçesi, transkripte edilmiş ve günümüz Türkçesine (Türkçe’den Türkçe’ye) çevrilmiş haliyle hazırlamayı uygun gördük. Böylece Osmanlı Türkçesi ile meşgul olan kimseler için mukayeseli okuma çalışmaları yapabileceği bir eser ortaya koymayı amaçladık. Bazı layihaların derin tasavvufi konuları ihtiva etmesi, bizi bu hususları günümüz Türkçesi ile ifade etmenin zorluklarıyla karşı karşıya bıraktı. Böylesi durumlarda ifadenin aslı esas alındı, bazı yerlerde parantez içinde günümüzdeki karşılığı verilirken, bazı yerlerde ise dipnotla gerekli izahat yapıldı.


Kitap Adı : Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ISBN : 978-625-7517-36-2
Yazar : Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 536
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kurumlarda Değerler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Dondurma ve Sorbe
İstihbarat Araştırmaları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Şehir ve Âlimleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Eğitim Araştırmaları 2022
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İslamofobi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ANLATIMLI BELAGAT
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
SARF BİLGİSİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
HIVAR VADİH
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijitalleşme ve Yönetim
Ceride-i Rüsûmiye
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Ramazanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kürt Tarihi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medya Tartışmaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı