Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem

Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR

İlme son derece önem veren, cehalete çok kızan Arif Hikmet’in asıl şöhreti, şiirlerinden gelmekle beraber, nesirde de oldukça başarılıdır. Kendisini zorlamadan, hızlı ve kolay yazı yazması, yazdıklarında tekrara düşmemesi, ifadesindeki samimiyet ve şiir dilini ustalıkla kullanması, şair olarak en önemli özelliklerindendir. Hikmet ve tasavvufa dair şiirleri çoğunlukta olup, gazelleri oldukça beğeni toplamıştır. Arif Hikmet Bey, şahsiyeti ile insanları kolayca etkisi altına alırdı. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Sohbetlerinde karışık ve zor konuları basit ve anlaşılır hale koyarak, dinleyenlerin takdirini toplardı.Eseri orijinal Osmanlı Türkçesi, transkripte edilmiş ve günümüz Türkçesine (Türkçe’den Türkçe’ye) çevrilmiş haliyle hazırlamayı uygun gördük. Böylece Osmanlı Türkçesi ile meşgul olan kimseler için mukayeseli okuma çalışmaları yapabileceği bir eser ortaya koymayı amaçladık. Bazı layihaların derin tasavvufi konuları ihtiva etmesi, bizi bu hususları günümüz Türkçesi ile ifade etmenin zorluklarıyla karşı karşıya bıraktı. Böylesi durumlarda ifadenin aslı esas alındı, bazı yerlerde parantez içinde günümüzdeki karşılığı verilirken, bazı yerlerde ise dipnotla gerekli izahat yapıldı.


Kitap Adı : Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ISBN : 978-625-7517-36-2
Yazar : Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 536
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitimde Dijitalleşme
MUTUN VADİHA 1
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Ceride-i Rüsûmiye
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hile ve İç Denetim
The Rise Of Populism
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mevlana ve İslam
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hegemonya Karşı Hegemonya
HIVAR VADİH
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ANLATIMLI ARAPÇA
Eğitim Araştırmaları 2022
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Armağan Kültürü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Medya Tartışmaları
Dondurma ve Sorbe
SARF BİLGİSİ
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Karamanoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme ve Yönetim
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
MUTUN VADİHA 2
Konya Turizm Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İslamofobi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme