Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem

Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR

İlme son derece önem veren, cehalete çok kızan Arif Hikmet’in asıl şöhreti, şiirlerinden gelmekle beraber, nesirde de oldukça başarılıdır. Kendisini zorlamadan, hızlı ve kolay yazı yazması, yazdıklarında tekrara düşmemesi, ifadesindeki samimiyet ve şiir dilini ustalıkla kullanması, şair olarak en önemli özelliklerindendir. Hikmet ve tasavvufa dair şiirleri çoğunlukta olup, gazelleri oldukça beğeni toplamıştır. Arif Hikmet Bey, şahsiyeti ile insanları kolayca etkisi altına alırdı. Çok güzel konuşur ve şiir okurdu. Hafızası fevkalade kuvvetliydi. Sohbetlerinde karışık ve zor konuları basit ve anlaşılır hale koyarak, dinleyenlerin takdirini toplardı.Eseri orijinal Osmanlı Türkçesi, transkripte edilmiş ve günümüz Türkçesine (Türkçe’den Türkçe’ye) çevrilmiş haliyle hazırlamayı uygun gördük. Böylece Osmanlı Türkçesi ile meşgul olan kimseler için mukayeseli okuma çalışmaları yapabileceği bir eser ortaya koymayı amaçladık. Bazı layihaların derin tasavvufi konuları ihtiva etmesi, bizi bu hususları günümüz Türkçesi ile ifade etmenin zorluklarıyla karşı karşıya bıraktı. Böylesi durumlarda ifadenin aslı esas alındı, bazı yerlerde parantez içinde günümüzdeki karşılığı verilirken, bazı yerlerde ise dipnotla gerekli izahat yapıldı.


Kitap Adı : Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ISBN : 978-625-7517-36-2
Yazar : Kemal ÖZCAN, Esma DÜNDAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 536
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
HIVAR VADİH
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SARF BİLGİSİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dondurma ve Sorbe
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Mevlana ve İslam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
MUTUN VADİHA 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yöresel Çorba Tarifleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kurumlarda Değerler
The Rise Of Populism
Medıcal and Aromatıc Plants
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Ceride-i Rüsûmiye
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eğitimde Dijitalleşme
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)