Erasmus+ programı Avrupa Birliği tarafından eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında 2014-2020 yılları arasında uygulamakta olduğu bir hibe programıdır. Bu programdan faydalanmak üzere Necmettin Erbakan Üniversitesi Erasmus Beyannamesi almaya hak kazanmıştır. 

Erasmus+ Programı eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında 25 yıllık Avrupa programlarının başarıları üzerine inşa edilmiştir.Program iş ve öğrenim için öğrenci ve personel hareketliliğini teşvik etmekte ve Avrupa genelinde üniversitelerin ulus ötesi iş birliği projelerini desteklemektedir. Program hâlihazırda her on Avrupa yükseköğretim kurumunun dokuzunu kapsamakta olup 33 ülkeden üniversiteler arasındaki işbirliğini desteklemektedir.

Erasmus bir eğitimin programı olmanın ötesine geçerek sosyal ve kültürel bir fenomen durum halini almıştır. Birçok üniversite öğrencisine ilk kez yurt dışında yaşama şansı tanımaktadır. İlk kez uygulanmaya başlandığı 1987 yılından bu yana yaklaşık 3 milyon öğrenci Erasmus Programından faydalanmıştır.