Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları

Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ

İslam düşüncesi külli perspektif sahibi klasik yöntemlerle, faydayı ve işlevselliği önceleyen çağdaş yöntemler arasında sıkışmış durumdadır. İlahiyat eğitimi alanında meseleye bakıldığında gerek müfredat gerekse dini algı bakımından pek çok sorunun olduğu görülmektedir. İşte böyle önemli bir konuyu gündeme getirmek, farklı görüşleri ortaya koymak ve değerlendirmek amacıyla düzenlenen "Gelenek ve Modernite Arasında İslam Yorumları" konulu toplantı yapılmıştır. Bu kitap toplantı konularının derlemesiyle ortaya çıkmıştır.


Kitap Adı : Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ISBN : 978-605-4988-08-2
Yazar : Doç. Dr. Murat AK, Hasan CANSIZ
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 24 cm x 16 cm
Sayfa Sayısı : 325
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Konya Mutfak Kültürü
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitimde Dijitalleşme
Sâhib Ata Araştırmaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI ARAPÇA
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Yöresel Çorba Tarifleri
Medya Tartışmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Eğitim Araştırmaları 2022
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
MUTUN VADİHA 1
Kamus-ı Teşrih
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eşrefoğulları Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İslamofobi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Selefilik
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hegemonya Karşı Hegemonya
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ceride-i Rüsûmiye
Kürt Tarihi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dondurma ve Sorbe
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Konya Turizm Rehberi
ANLATIMLI BELAGAT
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
HIVAR VADİH
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Hile ve İç Denetim
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Uygulamalı Hayvan Islahı
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları-2023