Temel Mikrocerrahi Uygulamaları

Mikrocerrahi uygulamaları için temel kabul edilebilinecek mikroskop kullanımı, cerrahi aletlerin bakım ve kullanımı, arter, ven ve sinir onarımları yanısıra ven greftiyle onarım, uç-yan anatamoz gibi ileri mikrocerrahi tekniklerinin de anlatımını bulacaksınız. Temel mikrocerrahi tekniklerini adım adım anlatırken mikrocerrahi uygulamalarında yaptığımız, mikrocerrahiyle yeni tanışan meslektaşlarımızın da faydalanabileceğini düşündüğümüz farklı tekniklerimizi de göstermeye çalıştık. Tabii ki mikrocerrahi yazdıklarımız kadar kısa ve basit değil ancak temeli özümsemek adına bu kitabın meslektaşlarımıza faydalı olacağını düşünüyoruz.


Kitap Adı : Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ISBN : 978-605-4988-49-5
Yazar :
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Mat Kuşe
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 116
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
HIVAR VADİH
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
Hile ve İç Denetim
Hegemonya Karşı Hegemonya
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dondurma ve Sorbe
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Turizm Rehberi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kurumlarda Değerler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Ceride-i Rüsûmiye
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
MUTUN VADİHA 1
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İstihbarat Araştırmaları
Armağan Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İslamofobi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
MUTUN VADİHA 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kamus-ı Teşrih
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitim Araştırmaları-2023
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mevlana ve İslam
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sâhib Ata Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Karamanoğulları Beyliği