Erasmus Koordinatörlüğü

Giden Personel Eğitim Alma Hareketliliği

GİDEN PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler alması mümkündür. Eğitim almak için gidilebilecek kuruluşlar;
 1. İşletmeler
 2. Eğitim Merkezleri
 3. Araştırma Merkezleri
 4. Ticaret Odaları ve birlikleri
 5. Okul
 6. Vakıf
 7. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar
 8. Kariyer rehberliği sağlayan kuruluşlar
 9. Profesyonel danışma ve rehberlik kuruluşları
 10. Yükseköğretim kurumları ve Erasmus+ program rehberinde belirtilen diğer kuruluşlar olabilir.
Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) olması mümkündür. Konferans katılımları personel eğitim alma faaliyeti kapsamında uygun faaliyet olarak değerlendirilmemektedir.

Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaiyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır.Personel eğitim alma hareketliliği için faaliyet süresi, seyahat hariç en az ardışık 2 iş günü ve en fazla 2 ay olarak belirlenmiştir.

GİDEN PERSONEL EĞİTİM ALMA BAŞVURU ŞARTLARI VE SEÇİM KRİTERLERİ

Faaliyete başvuracak personelin aşağıdaki asgari şartları sağlaması gerekmektedir:

 
 • Personel hareketliliği gerçekleştirmek isteyen personelin üniversitemiz kadrosunda tam/yarı zamanlı olarak istihdam edilmiş ve üniversitemizde fiilen görev yapmakta olan personel olması gerekmektedir.
 • İstihdam edilmiş personel için kadro şartı aranmaz, üniversitemiz ile arasında sözleşme bulunan personel faaliyetten yararlanabilir.
 • Kadrosu farklı bir kurumda olan ancak sözleşmeli olarak üniversitemiz bünyesinde çalışan personel, hareketliliğe, başvurabilir.
 • Hizmet alımı yolu ile üniversitemizde istihdam edilen personel hareketlilikten faydalanamaz.
 • Hareketlilikten faydalanabilmek için üniversiteler arası anlaşma olması gerekmektedir.
 • Gönderen kurum ve misafir olunacak kurum tarafından kabul edilen taraflarca imzalanmış bir iş planının (work plan) olması gerekmektedir. Bu iş planı gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir.
 • İlk kez katılacak personel, seçimde önceliklendirilir.
 • Yabancı dil belgesi bulunan personel önceliklendirilir.
 • Eğitim Alma faaliyetinde idari personel önceliklendirilir.
 • Engelli Personel önceliklendirilir.
 • Önceliklendirme doğrudan hak kazanımı şeklinde değil, değerlendirme esnasında artı puan olarak uygulanmaktadır. 
 • Üniversitemiz kendi kurumsal ihtiyaç ve önceliklerine uygun ölçütleri kendisi belirleyebilir.
 Hibe Ödemeleri: 
 • Eğitim alma hareketliliği faaliyetinde, eğitim süresi en az 2 (iki) gün olarak belirlenmiştir. Eğitim alma hareketliliği süresinin gerekçesiz olarak 2 günün altında olması durumunda Erasmus hibesi verilmez. Ödeme 3 gün eğitim + 2 gün yol şeklinde yapılacaktır.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan yükseköğretim kurumu personelinin hak ettiği hibenin hesaplanması personelin kendi yükseköğretim kurumu tarafından, Merkez tarafından belirlenen hibe hesaplama kuralları çerçevesinde yapılır.
 • Ders alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.
 • Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah dışında, kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderleri için ayrı ödeme yapılmaz.
 • Eğitim faaliyetinde bulunulmayan günler için hibe ödemesi yapılmaz.
 • Personelin Faaliyetten hibesiz olarak faydalanma imkânı vardır.
 
2022-2023 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek Hibe Miktarları:
Ülke Grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Günlük hibe miktarları (Avro)
1. Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge  Ülkeleri 162
2. Grup Program Ülkeleri Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan,13. Bölge Ülkeleri 144
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Kuzey Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye * 126
Diğer Ülkeler 1-12. Bölge Ülkeleri 180

Seyahat Destek Miktarları (Mesafe Bazlı)
 • Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personeline ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmelidir. Mesafe hesaplayıcısına aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:  https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en
 • Mesafe hesaplayıcısı aracılığı ile personelin yerleşik olduğu yerden, faaliyet yerine kadar olan iki nokta arasının km değeri tespit edilmeli ve aşağıdaki tablo kullanılarak seyahat hibesi hesaplanmalıdır.
 • Mesafe hesaplayıcıda çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz.
 • Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.
 • Seyahat edilen günlerin dışında, eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele günlük hibe ödemesi yapılabilmesi için personelin bahsi geçen günde tam gün ya da tam güne yakın faaliyette bulunduğu is planında görülmeli ya da katılım sertifikası ile belgelendirilmelidir.
 
2022-2023 Proje Yılı Eğitim Alma Hareketliliğinden Faydalanacak Personele Verilecek  Seyehat Destek Hibe Miktarları:
Seyahat Mesafesi Hibe miktarı (Avro) Yeşil Seyahat Hibe Tutarı (Avro)
10-99 KM arası 23 €
100 - 499 KM arası 180 € 210 €
500 - 1999 KM arası 275 € 320 €
2000 - 2999 KM arası 360 € 410 €
3000 - 3999 KM arası 530 € 610 €
4000 - 7999 KM arası 820 €
8000 KM ve üzeri 1500 €

KA131 Hareketlilikleri ile ilgili detaylı bilgi için aşağıda yer alan Erasmus Uygulama El Kitabından ulaşabilirsiniz.
Erasmus Uygulama El Kitabı 2023
Erasmus Uygulama El Kitabı 2022

GÜncelleme Tarihi: 20.11.2023