Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”

Doç. Dr. Seydi KİRAZ

XVIII. yüzyılın ikinci, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Ali Lutfî, divan sahibi şairlerden biridir. Divanı, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, H.Şemsi, F. Güneren Bölümü, nr. 69’da kayıtlı, 1b-54a aralığında bulunmaktadır. Divanda 22’si tekke edebiyatı, 165’i divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış 187 manzume bulunmaktadır. Manzumelerin muhtevası ve eserdeki kayıtlar, şairi tanıma ve yaşadığı dönemi tespit etme bakımından mühim bilgiler içermektedir. Tespit edilen bu bilgiler, giriş ve üç bölüm halinde tasnif edilerek okuyuculara sunulmuştur.


Kitap Adı : Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ISBN : 978-625-8080-32-2
Yazar : Doç. Dr. Seydi KİRAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ceride-i Rüsûmiye
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medıcal and Aromatıc Plants
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uygulamalı Hayvan Islahı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Sâhib Ata Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mevlana ve İslam
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kürt Tarihi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
HIVAR VADİH
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Şehir ve Âlimleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 1
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU