Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”

Doç. Dr. Seydi KİRAZ

XVIII. yüzyılın ikinci, XIX. yüzyılın ilk yarısında yaşayan Ali Lutfî, divan sahibi şairlerden biridir. Divanı, Süleymaniye Yazma Eserler Kütüphanesi, H.Şemsi, F. Güneren Bölümü, nr. 69’da kayıtlı, 1b-54a aralığında bulunmaktadır. Divanda 22’si tekke edebiyatı, 165’i divan edebiyatı nazım biçimleriyle yazılmış 187 manzume bulunmaktadır. Manzumelerin muhtevası ve eserdeki kayıtlar, şairi tanıma ve yaşadığı dönemi tespit etme bakımından mühim bilgiler içermektedir. Tespit edilen bu bilgiler, giriş ve üç bölüm halinde tasnif edilerek okuyuculara sunulmuştur.


Kitap Adı : Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ISBN : 978-625-8080-32-2
Yazar : Doç. Dr. Seydi KİRAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 222
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dondurma ve Sorbe
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Ceride-i Rüsûmiye
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
The Rise Of Populism
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 2
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijitalleşme ve Yönetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hile ve İç Denetim
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Sâhib Ata Araştırmaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ramazanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
İslamofobi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yöresel Çorba Tarifleri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
İstihbarat Araştırmaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kürt Tarihi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler