Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı

Abdurrahman ÖZKAN, Aziz AYVA, Didem ÇAKMAK, Ertan ENGİN, Ferhat ÖZKAN, Hanifi ASLAN,

Üstadı son yıllarda daha önce olduğundan daha zengin, daha çoğul çalışmalarla hatırlamaya anmaya başladık. Tek tip, tek boyutlu övgülerin yerini çok boyutlu değerlendirmeler, analizler aldı. Üstad’ın bize bıraktıklarından daha farklı alanlarda faydalanmamızı sağlayacak bu yeni yönelim aynı zamanda onun düşüncesinin yeni nesillere aktarılmasını da sağlayacaktır. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan 30 Kitap 30 Konuşmacı etkinliklerine ait olan bu kitapla çok yönlü değerlendirme ve analizleri inceleme fırsatımız olacaktır.


Kitap Adı : Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ISBN : 978-605-4988-00-6
Yazar : Abdurrahman ÖZKAN, Aziz AYVA, Didem ÇAKMAK, Ertan ENGİN, Ferhat ÖZKAN, Hanifi ASLAN,
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Deri Kapak
Ebat : 26,5 x 25,5
Sayfa Sayısı : 332
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslamofobi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Ramazanoğulları Beyliği
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Şehir ve Âlimleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eşrefoğulları Kitabı
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI BELAGAT
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ANLATIMLI ARAPÇA
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 1
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Medıcal and Aromatıc Plants
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Karamanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Armağan Kültürü
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Kürt Tarihi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selefilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kurumlarda Değerler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Dondurma ve Sorbe
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi