Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN

Küreselleşmenin dünya ülkelerine refah sağladığı gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Özellikle küresel iklim değişiklikleri ve küresel hastalıklar bunun en bariz örnekleridir. Günümüzde etkileri devam eden Covid-19 salgını ile birlikte dünya ekonomisinin dijitalleşmesi ve küresel değer zincirinin yeniden modellenmeye başlanması, başta bilim dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmektedir. Salgın döneminde insanların evlere kapanması, eğitim, iş ve eğlence faaliyetlerini evden yapmasına neden olmuştur. Benzer şekilde salgın döneminde pek çok şirketin çalışanlarının evden çalışması için uzaktan çalışma sistemleri geliştirmesine veya mevcut altyapıyı iyileştirmesine yöneltmiştir. Bu bağlamda teknolojinin yoğunlukla kullanılması yani sürecin dijitalleştirilmesi hem iş hem de sosyal hayatın yeniden organizasyonunu sağlamıştır. Günümüzde yaşanan salgının ortaya çıkardığı dijitalleşme sürecinin tüm insanlığı etkileyen ve sonraki nesilleri daha fazla etkileyeceği anlaşılmıştır. Böylece dijitalleşmenin farklı disiplinler açısından ele alınmasının bir gereklilik olduğu düşüncesi ile I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresi düzenleme kararını paydaşlarımız ile birlikte aldık.I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021) online olarak Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle organize edilmiştir. Bu kitap çalışması ICDBME2021 sunulan bildiriden oluşmaktadır.


Kitap Adı : Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ISBN : 978-625-7517-65-2
Yazar : Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 300
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI ARAPÇA
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
HIVAR VADİH
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Kurumlarda Değerler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ceride-i Rüsûmiye
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kamus-ı Teşrih
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ramazanoğulları Beyliği
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Mutfak Kültürü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dondurma ve Sorbe
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Eğitim Araştırmaları 2022
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SARF BİLGİSİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Karamanoğulları Beyliği
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijitalleşme ve Yönetim
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hegemonya Karşı Hegemonya
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İstihbarat Araştırmaları
Uygulamalı Hayvan Islahı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Medya Tartışmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar