Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik

Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN

Küreselleşmenin dünya ülkelerine refah sağladığı gibi zararlı etkileri de bulunmaktadır. Özellikle küresel iklim değişiklikleri ve küresel hastalıklar bunun en bariz örnekleridir. Günümüzde etkileri devam eden Covid-19 salgını ile birlikte dünya ekonomisinin dijitalleşmesi ve küresel değer zincirinin yeniden modellenmeye başlanması, başta bilim dünyası olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin dikkatini çekmektedir. Salgın döneminde insanların evlere kapanması, eğitim, iş ve eğlence faaliyetlerini evden yapmasına neden olmuştur. Benzer şekilde salgın döneminde pek çok şirketin çalışanlarının evden çalışması için uzaktan çalışma sistemleri geliştirmesine veya mevcut altyapıyı iyileştirmesine yöneltmiştir. Bu bağlamda teknolojinin yoğunlukla kullanılması yani sürecin dijitalleştirilmesi hem iş hem de sosyal hayatın yeniden organizasyonunu sağlamıştır. Günümüzde yaşanan salgının ortaya çıkardığı dijitalleşme sürecinin tüm insanlığı etkileyen ve sonraki nesilleri daha fazla etkileyeceği anlaşılmıştır. Böylece dijitalleşmenin farklı disiplinler açısından ele alınmasının bir gereklilik olduğu düşüncesi ile I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi kongresi düzenleme kararını paydaşlarımız ile birlikte aldık.I. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi Kongresi (ICDBME2021) online olarak Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 8-9 Ekim 2021 tarihlerinde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliğiyle organize edilmiştir. Bu kitap çalışması ICDBME2021 sunulan bildiriden oluşmaktadır.


Kitap Adı : Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ISBN : 978-625-7517-65-2
Yazar : Mehmet İNCE, Fatih KAPLAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 300
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Medya Tartışmaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Sâhib Ata Araştırmaları
İslamofobi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
The Rise Of Populism
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İstihbarat Araştırmaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
MUTUN VADİHA 2
Eğitim Araştırmaları-2023
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Mevlana ve İslam
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme ve Yönetim
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Turizm Rehberi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Konya Mutfak Kültürü
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Medıcal and Aromatıc Plants
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kurumlarda Değerler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dondurma ve Sorbe
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selefilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Armağan Kültürü
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Karamanoğulları Beyliği
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hile ve İç Denetim