Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

Kardelenlerin biyolojik ve tıbbi özellikleri bilimsel çalışmalar esas alınarak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi karları yırtarak dondurucu Zemheri günlerinde, en zor koşullar atında çiçek açan kardelenler antik çağlardan beri Baharın başlangıcını ve hayatın uyanışını sembolize eder. Kardelenlerin içerdikleri aktif fitokimyasalların yaşlanmayı geciktirici, çocuk felcini iyileştirici, demansa karşı etkili olduğu özellikle Kafkaslarda yaşayan yerel halk tarafından antik çağlardan beri bilinmektedir. Bu gözlemsel çalışmalara dayanılarak 1950’lerde başlayan bilimsel çalışmalar sonucu kardelen (Galanthus) türlerinden çok sayıda nöronlar üzerinde etkili alkaloid türevi bileşen izole edilmiştir. Bu bileşenlerle günümüzde deneysel ve klinik çalışmalarda farklı amaçlar için çalışılmaktadır. Bu bileşenlerden biri olan galantamin günümüzde Alzheimer ve demans gibi nörolojik dejenerasyon sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kitapta tıbbi özellikleri detaylı şekilde incelen bir diğer bitki iris türleri olup, bilindiği gibi geçmişten günümüze iris çiçekleri aşk, güzellik, doğurganlık, nezaket, hassasiyet ve çekiciliği sembolize etmek amacıyla kullanılmıştır, ancak tıbbi özellikleri yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle kitapta irislerin tıbbi özellikleri bilimsel makaleler ışında incelenmiştir. Günümüzde Iris türlerinden elde edilen bir kısım ürünler kozmetik, eczacılık ve gıda endüstrisi dâhil olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İris ekstraktları güçlü antioksidan, antikanser, antiinflamatuar, hepatoprotektif, nöroprotektif ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptirler. 

Kitapta son olarak orkidelerin geleneksel ve modern tıpta kullanımları incelenerek orkidelerin tıbbi özellikleri ve diğer kullanım alanları kısaca özetlenmiştir. Buna Ophrys apifera, Ophrys muscifera, Ophrys fuciflora, Ophrys sphegodes, Orchis simia, Orchis mascula, Himantoglossum hircinum, Serapias vomeracea, Serapias lingua, Dactylorhiza majalis gibi Anadolu’da ve Avrupa genelinde yaygın olan orkide türlerinin yumrularının afrodizyak etkiye sahip olduğu hayvan deneyleriyle gösterilmiştir. Besin olarak ta büyük öneme sahip orkide rizomları gıda endüstrisinde dondurma, şekerleme, unlu mamullerde, alkollü içeceklerde kullanılmaktadır. 

Bir kısım orkide türlerinin yumrularından üretilen salep geleneksel tıpta dişeti hastalıklarının, boğaz ağrılarının, ishalin, sindirim sorunlarının tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Vanilya türlerinden izole edilen, aromatik bir özelliğe sahip olan vanilinin gıda endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Vanilin tıbbi olarak antioksidan, prooksidan, apoptoz önleyici, nöroprotektif, antimikrobiyal, anti-kanserojen, anti-mutajenik ve anti-klastojenik özelliklere sahiptir. Günümüzde bitkilerden izole edilen alkaloidler ve glikozitler ve diğer tedavi etkisi olduğu keşfedilen fitokimyasallar şifalı bitkilerin doğrudan kullanımının yerini almaya başlamışlardır. 

Gelişen kimyasal, fizyolojik ve klinik çalışmalar sonucu çok sayıda şifalı bitki ve bunlardan elde edilen ilaçlar tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bitkisel preparatların kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta olup, tedavi amaçlı kullanımları ile ilgili bazı standartların getirilmesine çalışılmaktadır. Kitabın tüm araştırmacılara, biyologlara, eczacılara, bitkisel ürünlerle tedaviye ilgi duyan tüm okuyuculara faydalı olmasını diliyoruz.


Kitap Adı : Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-61-9
Yazar : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 406
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijitalleşme ve Yönetim
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dondurma ve Sorbe
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
MUTUN VADİHA 2
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kamus-ı Teşrih
Şehir ve Âlimleri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medya Tartışmaları
Eşrefoğulları Kitabı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ceride-i Rüsûmiye
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İslamofobi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Mutfak Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Turizm Rehberi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SARF BİLGİSİ
Kürt Tarihi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları-2023
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hile ve İç Denetim
ANLATIMLI BELAGAT
Selefilik
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Armağan Kültürü
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Uygulamalı Hayvan Islahı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Karamanoğulları Beyliği
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
The Rise Of Populism