Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri

Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ

Kardelenlerin biyolojik ve tıbbi özellikleri bilimsel çalışmalar esas alınarak değerlendirilmiştir. Bilindiği gibi karları yırtarak dondurucu Zemheri günlerinde, en zor koşullar atında çiçek açan kardelenler antik çağlardan beri Baharın başlangıcını ve hayatın uyanışını sembolize eder. Kardelenlerin içerdikleri aktif fitokimyasalların yaşlanmayı geciktirici, çocuk felcini iyileştirici, demansa karşı etkili olduğu özellikle Kafkaslarda yaşayan yerel halk tarafından antik çağlardan beri bilinmektedir. Bu gözlemsel çalışmalara dayanılarak 1950’lerde başlayan bilimsel çalışmalar sonucu kardelen (Galanthus) türlerinden çok sayıda nöronlar üzerinde etkili alkaloid türevi bileşen izole edilmiştir. Bu bileşenlerle günümüzde deneysel ve klinik çalışmalarda farklı amaçlar için çalışılmaktadır. Bu bileşenlerden biri olan galantamin günümüzde Alzheimer ve demans gibi nörolojik dejenerasyon sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.

Kitapta tıbbi özellikleri detaylı şekilde incelen bir diğer bitki iris türleri olup, bilindiği gibi geçmişten günümüze iris çiçekleri aşk, güzellik, doğurganlık, nezaket, hassasiyet ve çekiciliği sembolize etmek amacıyla kullanılmıştır, ancak tıbbi özellikleri yeterince bilinmemektedir. Bu nedenle kitapta irislerin tıbbi özellikleri bilimsel makaleler ışında incelenmiştir. Günümüzde Iris türlerinden elde edilen bir kısım ürünler kozmetik, eczacılık ve gıda endüstrisi dâhil olmak üzere birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. İris ekstraktları güçlü antioksidan, antikanser, antiinflamatuar, hepatoprotektif, nöroprotektif ve anti-mikrobiyal özelliklere sahiptirler. 

Kitapta son olarak orkidelerin geleneksel ve modern tıpta kullanımları incelenerek orkidelerin tıbbi özellikleri ve diğer kullanım alanları kısaca özetlenmiştir. Buna Ophrys apifera, Ophrys muscifera, Ophrys fuciflora, Ophrys sphegodes, Orchis simia, Orchis mascula, Himantoglossum hircinum, Serapias vomeracea, Serapias lingua, Dactylorhiza majalis gibi Anadolu’da ve Avrupa genelinde yaygın olan orkide türlerinin yumrularının afrodizyak etkiye sahip olduğu hayvan deneyleriyle gösterilmiştir. Besin olarak ta büyük öneme sahip orkide rizomları gıda endüstrisinde dondurma, şekerleme, unlu mamullerde, alkollü içeceklerde kullanılmaktadır. 

Bir kısım orkide türlerinin yumrularından üretilen salep geleneksel tıpta dişeti hastalıklarının, boğaz ağrılarının, ishalin, sindirim sorunlarının tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Vanilya türlerinden izole edilen, aromatik bir özelliğe sahip olan vanilinin gıda endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Vanilin tıbbi olarak antioksidan, prooksidan, apoptoz önleyici, nöroprotektif, antimikrobiyal, anti-kanserojen, anti-mutajenik ve anti-klastojenik özelliklere sahiptir. Günümüzde bitkilerden izole edilen alkaloidler ve glikozitler ve diğer tedavi etkisi olduğu keşfedilen fitokimyasallar şifalı bitkilerin doğrudan kullanımının yerini almaya başlamışlardır. 

Gelişen kimyasal, fizyolojik ve klinik çalışmalar sonucu çok sayıda şifalı bitki ve bunlardan elde edilen ilaçlar tedavi amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde bitkisel preparatların kullanımı gittikçe yaygınlaşmakta olup, tedavi amaçlı kullanımları ile ilgili bazı standartların getirilmesine çalışılmaktadır. Kitabın tüm araştırmacılara, biyologlara, eczacılara, bitkisel ürünlerle tedaviye ilgi duyan tüm okuyuculara faydalı olmasını diliyoruz.


Kitap Adı : Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
ISBN : 978-625-6960-61-9
Yazar : Prof. Dr. Fulya ÖZTAŞ, Prof. Dr. Haydar ÖZTAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 406
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
MUTUN VADİHA 1
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
İslamofobi
Şehir ve Âlimleri
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Selefilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Eğitimde Dijitalleşme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hile ve İç Denetim
Eşrefoğulları Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları-2023
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
MUTUN VADİHA 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medıcal and Aromatıc Plants
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Eğitim Araştırmaları 2022
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
The Rise Of Populism
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Mevlana ve İslam
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijitalleşme ve Yönetim
Konya Turizm Rehberi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Armağan Kültürü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı