Fen Fakültesine Hoşgeldiniz

Necmettin Erbakan Üniversitesi’nin en seçkin fakültelerinden biri olan Fen Fakültesi; yönetim yapısı, yetenekli ve dinamik kadrosuyla geleceğe güvenli ve emin adımlarla ilerlemektedir. Toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, bilimsel çalışmalara destek veren, kendi öz kaynaklarını yaratan ve yarattığı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanan kurumsal bir kimlik yapısına sahiptir.

Bu yapının, çağın gereksinimlerine göre güncellenmesi fakültemizin en önemli hedeflerinden biridir. Fakültemiz; öğrencisi olan Biyoteknoloji, İstatistik, Matematik-Bilgisayar ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden oluşmaktadır. Öğrencilerimize sunduğumuz çift ana dal ve yan dal programları ile kendilerini çok yönlü olarak geliştirmelerine ve disiplinler arası çalışabilmelerine destek vermekteyiz.

Bununla birlikte, fakültemiz bünyesinde, ulusal ve uluslararası kongreler, kurslar, sertifika programları ve kariyer günleri gibi etkinlikler düzenleyerek öğrencilerimize etkin iletişim becerisi kazanacakları ve farklı yeteneklerini keşfedebilecekleri imkânlar sunmaktayız.

Öğrencilerimizin, düşünen bireyler olarak yetiştirilmesi, var olan imkân ve fırsatları görmesi, bunları zamanında iyi değerlendirerek mezun olmalarıyla birlikte başarılı bir geleceğe erişmeleri en büyük gayemizdir.

Fakültemiz, lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü eğitime de önem vermekte olup yüksek lisans ve doktora düzeyinde de eğitim öğretim yapılmaktadır.