Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü

Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ

Bu kitap, özgün olan giriş kısmı haricinde çeşitli dergilerde daha önce yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Bu makalelerin Osmanlı hukuk düşüncesinin dönüşümü çerçevesinde ele alınabileceğini düşünerek böyle bir derleme hazırlamaya karar verdik. Şüphesiz Osmanlı hukuk düşüncesi ve hukuk felsefesi alanında daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Bilhassa son dönemdeki hukuk yazınının yeterince ele alınmadığı ortadadır. İslam hukukunun kanun hukukuna doğru evrildiği Osmanlı tecrübesinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek Tanzimat döneminde hukukçuların veya hukuki meselelerde fikri bir çabası olan aydınların ortaya koydukları birikim adeta üzerinde uyuduğumuz bir hazinedir.  


Kitap Adı : Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ISBN : 978-605-4988-67-9
Yazar : Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 175
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ramazanoğulları Beyliği
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eşrefoğulları Kitabı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
ANLATIMLI ARAPÇA
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Sâhib Ata Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eğitim Araştırmaları-2023
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Ceride-i Rüsûmiye
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eğitim Araştırmaları 2022
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kurumlarda Değerler
SARF BİLGİSİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İstihbarat Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
The Rise Of Populism
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
MUTUN VADİHA 1
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitimde Dijitalleşme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Selefilik
Armağan Kültürü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Şehir ve Âlimleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Konya Turizm Rehberi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İslamofobi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sosyal Yaşam ve Kadın
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
HIVAR VADİH
Konya Mutfak Kültürü
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Medıcal and Aromatıc Plants
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Medya Tartışmaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kürt Tarihi