Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü

Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ

Bu kitap, özgün olan giriş kısmı haricinde çeşitli dergilerde daha önce yayımlanmış makalelerden oluşmaktadır. Bu makalelerin Osmanlı hukuk düşüncesinin dönüşümü çerçevesinde ele alınabileceğini düşünerek böyle bir derleme hazırlamaya karar verdik. Şüphesiz Osmanlı hukuk düşüncesi ve hukuk felsefesi alanında daha çok çalışma yapılması gerekmektedir. Bilhassa son dönemdeki hukuk yazınının yeterince ele alınmadığı ortadadır. İslam hukukunun kanun hukukuna doğru evrildiği Osmanlı tecrübesinin bir devamı olarak değerlendirilebilecek Tanzimat döneminde hukukçuların veya hukuki meselelerde fikri bir çabası olan aydınların ortaya koydukları birikim adeta üzerinde uyuduğumuz bir hazinedir.  


Kitap Adı : Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ISBN : 978-605-4988-67-9
Yazar : Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 175
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
The Rise Of Populism
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Şehir ve Âlimleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
MUTUN VADİHA 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selefilik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
HIVAR VADİH
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eşrefoğulları Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Turizm Rehberi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İslamofobi
Sâhib Ata Araştırmaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Medya Tartışmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İstihbarat Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Eğitim Araştırmaları 2022
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitimde Dijitalleşme
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Mevlana ve İslam
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Kürt Tarihi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kurumlarda Değerler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri