Şehir ve Âlimleri

Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR

Şehrimiz Konya tarihin her döneminde tebarüz etmiş bir beldedir. Şehrin kucaklayıcı, birleştirici ve iyiliği teşvik edici yapısı, alimlerin ilminin artması yanında şehrinde öne çıkmasını sağlamıştır. Tarihi boyunca dünyanın farklı bölgelerinden ilim talep eden insanları çekmeyi başarmış Konya, her zaman çekim merkezi olmuştur. Bu zenginliğe paralel olarakta bir çok Alime ev sahipliği yapmıştır. Bu kitap Şehir ve Alimleri sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşturulmuştur. 


Kitap Adı : Şehir ve Âlimleri
ISBN : 978-605-4988-27-3
Yazar : Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ANLATIMLI BELAGAT
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İstihbarat Araştırmaları
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Karamanoğulları Beyliği
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Medıcal and Aromatıc Plants
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selefilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI ARAPÇA