Şehir ve Âlimleri

Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR

Şehrimiz Konya tarihin her döneminde tebarüz etmiş bir beldedir. Şehrin kucaklayıcı, birleştirici ve iyiliği teşvik edici yapısı, alimlerin ilminin artması yanında şehrinde öne çıkmasını sağlamıştır. Tarihi boyunca dünyanın farklı bölgelerinden ilim talep eden insanları çekmeyi başarmış Konya, her zaman çekim merkezi olmuştur. Bu zenginliğe paralel olarakta bir çok Alime ev sahipliği yapmıştır. Bu kitap Şehir ve Alimleri sempozyumunda sunulan bildirilerden oluşturulmuştur. 


Kitap Adı : Şehir ve Âlimleri
ISBN : 978-605-4988-27-3
Yazar : Ramazan ALTINTAŞ, Hayri ERTEN, Fikret KARAPINAR, Ali DADAN, Ömer Faruk ERDEM, Fatma Şeyma BOYDAK, Ahmet Mekin KANDEMİR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 470
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kamus-ı Teşrih
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Eğitim Araştırmaları-2023
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Armağan Kültürü
Kürt Tarihi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
İslamofobi
Mevlana ve İslam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Turizm Rehberi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İstihbarat Araştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Kurumlarda Değerler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ramazanoğulları Beyliği
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Eğitim Araştırmaları 2022
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
The Rise Of Populism
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ANLATIMLI ARAPÇA
Sâhib Ata Araştırmaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Şehir ve Âlimleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Karamanoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
HIVAR VADİH
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ANLATIMLI BELAGAT
Hile ve İç Denetim
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
MUTUN VADİHA 2
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitimde Dijitalleşme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları