Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı

Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ

Bu nostaljik eser, Milli Mücadele lideri ile Konya şehrinin, Konya’yı temsil eden dönem halkının gönül bağını, sıcak ilişkisinin ortaya koyması açısından önemlidir. Kitapçığın; tarih-Gazi Mustafa Kemal ilgisi maruf, bölgenin tanınmış bir gazetecisinin elinden çıkması ayrıca değerini artırmaktır. Tarihin, toplum yönlendirici rolü göz önünde tutulursa, “dün”e dair bilgilerin tazelenmesi; vatan, devlet bizi var eden değerlere sahiplenme, onların kıymetini zihinlerde tazeleyen hatırlatıcı olması açısından hafıza  anlamındaki tarihe ihtiyaç bulunmaktadır. Rahmetli Seyit Küçükbezirci, altmış yıla yaklaşan yazı hayatına, yeni bir sayfa daha eklemiş bulunmaktadır.


Kitap Adı : Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ISBN : 978-605-4988-03-7
Yazar : Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 135 gr Kuşe Kağıt
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 80
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hile ve İç Denetim
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitim Araştırmaları-2023
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
SARF BİLGİSİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Kürt Tarihi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selefilik
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme ve Yönetim
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
The Rise Of Populism
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
MUTUN VADİHA 1
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uygulamalı Hayvan Islahı
HIVAR VADİH
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yöresel Çorba Tarifleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Kurumlarda Değerler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Armağan Kültürü
Eşrefoğulları Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Mevlana ve İslam
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Konya Mutfak Kültürü
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ramazanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Medıcal and Aromatıc Plants
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İslamofobi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Karamanoğulları Beyliği
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İstihbarat Araştırmaları