Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı

Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ

Bu nostaljik eser, Milli Mücadele lideri ile Konya şehrinin, Konya’yı temsil eden dönem halkının gönül bağını, sıcak ilişkisinin ortaya koyması açısından önemlidir. Kitapçığın; tarih-Gazi Mustafa Kemal ilgisi maruf, bölgenin tanınmış bir gazetecisinin elinden çıkması ayrıca değerini artırmaktır. Tarihin, toplum yönlendirici rolü göz önünde tutulursa, “dün”e dair bilgilerin tazelenmesi; vatan, devlet bizi var eden değerlere sahiplenme, onların kıymetini zihinlerde tazeleyen hatırlatıcı olması açısından hafıza  anlamındaki tarihe ihtiyaç bulunmaktadır. Rahmetli Seyit Küçükbezirci, altmış yıla yaklaşan yazı hayatına, yeni bir sayfa daha eklemiş bulunmaktadır.


Kitap Adı : Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ISBN : 978-605-4988-03-7
Yazar : Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 135 gr Kuşe Kağıt
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 80
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Mevlana ve İslam
İslamofobi
ANLATIMLI BELAGAT
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kürt Tarihi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selefilik
İstihbarat Araştırmaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Mutfak Kültürü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kamus-ı Teşrih
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Dijitalleşme ve Yönetim
SARF BİLGİSİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Turizm Rehberi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sâhib Ata Araştırmaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
MUTUN VADİHA 2
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Medya Tartışmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Kurumlarda Değerler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
LUĞATİ'L-ARABİYYE
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Şehir ve Âlimleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 1
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar