Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı

Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ

Bu nostaljik eser, Milli Mücadele lideri ile Konya şehrinin, Konya’yı temsil eden dönem halkının gönül bağını, sıcak ilişkisinin ortaya koyması açısından önemlidir. Kitapçığın; tarih-Gazi Mustafa Kemal ilgisi maruf, bölgenin tanınmış bir gazetecisinin elinden çıkması ayrıca değerini artırmaktır. Tarihin, toplum yönlendirici rolü göz önünde tutulursa, “dün”e dair bilgilerin tazelenmesi; vatan, devlet bizi var eden değerlere sahiplenme, onların kıymetini zihinlerde tazeleyen hatırlatıcı olması açısından hafıza  anlamındaki tarihe ihtiyaç bulunmaktadır. Rahmetli Seyit Küçükbezirci, altmış yıla yaklaşan yazı hayatına, yeni bir sayfa daha eklemiş bulunmaktadır.


Kitap Adı : Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ISBN : 978-605-4988-03-7
Yazar : Seyit KÜÇÜKBEZİRCİ
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 135 gr Kuşe Kağıt
Kapak : 350 gr Bristol Mat Selefon
Ebat : 24 cm x 14 cm
Sayfa Sayısı : 80
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İstihbarat Araştırmaları
MUTUN VADİHA 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yöresel Çorba Tarifleri
SARF BİLGİSİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kamus-ı Teşrih
Eğitimde Dijitalleşme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Şehir ve Âlimleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Medıcal and Aromatıc Plants
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Mutfak Kültürü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dondurma ve Sorbe
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kurumlarda Değerler
ANLATIMLI BELAGAT
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Ceride-i Rüsûmiye
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Selefilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
LUĞATİ'L-ARABİYYE