Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU

Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ

Çalışmada hukuk tarihi, anayasa hukuku, devletler hukuku ve ceza hukuku alanında önemli başlıklar yer almaktadır. Ülkemizin kıymetli akademisyenlerince toplamda 8 başlık halinde sunulan çalışmada kamu hukukunda hem geçmiş hukukumuz hem de güncelliğini koruyan problemler ele alınmış; neticede ortaya konulan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle çeşitli konulara yeni bir bakış getirilmiştir.


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ISBN : 978-625-7517-39-3
Yazar : Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 440
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Şehir ve Âlimleri
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Armağan Kültürü
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Mevlana ve İslam
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kurumlarda Değerler
İslamofobi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Konya Mutfak Kültürü
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sâhib Ata Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Medıcal and Aromatıc Plants
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eğitim Araştırmaları 2022
SARF BİLGİSİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yöresel Çorba Tarifleri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
HIVAR VADİH
Dondurma ve Sorbe
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Konya Turizm Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kürt Tarihi
MUTUN VADİHA 1
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sosyal Yaşam ve Kadın
Karamanoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eşrefoğulları Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve Yönetim
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uygulamalı Hayvan Islahı
Selefilik
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kamus-ı Teşrih
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi