Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU

Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ

Çalışmada hukuk tarihi, anayasa hukuku, devletler hukuku ve ceza hukuku alanında önemli başlıklar yer almaktadır. Ülkemizin kıymetli akademisyenlerince toplamda 8 başlık halinde sunulan çalışmada kamu hukukunda hem geçmiş hukukumuz hem de güncelliğini koruyan problemler ele alınmış; neticede ortaya konulan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle çeşitli konulara yeni bir bakış getirilmiştir.


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ISBN : 978-625-7517-39-3
Yazar : Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 440
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

SARF BİLGİSİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Konya Turizm Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
Konya Mutfak Kültürü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
HIVAR VADİH
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İstihbarat Araştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
LUĞATİ'L-ARABİYYE
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kamus-ı Teşrih
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI BELAGAT
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri