Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU

Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ

Çalışmada hukuk tarihi, anayasa hukuku, devletler hukuku ve ceza hukuku alanında önemli başlıklar yer almaktadır. Ülkemizin kıymetli akademisyenlerince toplamda 8 başlık halinde sunulan çalışmada kamu hukukunda hem geçmiş hukukumuz hem de güncelliğini koruyan problemler ele alınmış; neticede ortaya konulan sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerileriyle çeşitli konulara yeni bir bakış getirilmiştir.


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ISBN : 978-625-7517-39-3
Yazar : Nuran KOYUNCU, Abdülkadir YILDIZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 440
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

ANLATIMLI BELAGAT
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eşrefoğulları Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Mevlana ve İslam
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Kurumlarda Değerler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kamus-ı Teşrih
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
The Rise Of Populism
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
SARF BİLGİSİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 1
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
MUTUN VADİHA 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Dondurma ve Sorbe
Ceride-i Rüsûmiye
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
HIVAR VADİH
Konya Turizm Rehberi
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış