Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin

Dr. Mustafa YILMAZ

İktisadın en önemli varsayımlarından biri olan rasyonellik varsayımı aslında ne pür anlamda kabul edilebilecek ne de toptan reddedilecek bir varsayımdır. Yaratılış itibariyle keşfedilmesi güç bir yapıda olan insanın rasyonel olup olmadığı tartışması berabe-rinde rasyonellik kavramını etkileyen faktörlerin neler olduğu tar-tışmasını da gündeme getiriyor. Bu tartışmalar ışığında bu çalışma ile sadece insan beyni ile iktisadi anlamda rasyonalite kavramı ara-sında bir ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Bu ilişkiyi kurarken ise ça-lışmada geliştirilen rasyonalite ölçeğinden faydalanılmıştır. Sosyal bir bilim olan İktisadın, yoğun çalışma alanlarından biri de insan davranışlarıdır. Bu çalışma ile iktisadi olarak karar verirken alınan kararları anlamaya yönelik bir katkı sunulmak istenilmiştir.


Kitap Adı : Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ISBN : 978-625-8080-47-6
Yazar : Dr. Mustafa YILMAZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 144
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Karamanoğulları Beyliği
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Şehir ve Âlimleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları 2022
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SARF BİLGİSİ
HIVAR VADİH
İstihbarat Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kamus-ı Teşrih
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eşrefoğulları Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
MUTUN VADİHA 1
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Konya Mutfak Kültürü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Konya Turizm Rehberi
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medya Tartışmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Ramazanoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ANLATIMLI BELAGAT
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Medıcal and Aromatıc Plants
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Dondurma ve Sorbe
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Armağan Kültürü
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijitalleşme ve Yönetim
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İslamofobi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ