Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi

Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR

Güncel bir sorun olan Covid-19 salgını, farklı disiplinler ekseninde incelenmiş ve aynı zamanda sorunu anlamlandırmaya çalışma çabasının sonucunda ete kemiğe bürünmüştür. Tüm dünyayı derinden etkileyen ve küresel bir felaket olarak kabul edilen Covid-19 salgını, etkileri sadece tıbbi incelemelerin konusu olan bir fenomenden çok daha fazlası olarak kabul edilmektedir. Eser kapsamında sosyoloji, tarih, psikoloji, iletişim bilimleri, edebiyat ve dilbilim gibi disiplinlerin salgın olgusuna dair yaklaşımlarına yer verilmiştir. Farklı disiplinlerin salgına yönelik yaklaşımları, Covid-19’la ilgili geniş bir bakış açısı geliştirebilmek noktasında önem arz etmektedir.  

Geniş ölçekte Covid-19’a dair ortaya çıkmış olan bilimsel literatüre katkı sağlamayı amaçlayan bu çalışma, salgının disiplinlerarası çalışmaları ortak bir zeminde buluşturması bakımından özgün bir nitelikte olmakla beraber, genç bilim insanlarının dimağlarındaki yankıları somutlaştırması açısından da ayrı bir değere sahiptir.  


Kitap Adı : Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ISBN : 978-625-8080-37-7
Yazar : Doç. Dr. Yakup KAYA, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Emin SATIR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 188
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI BELAGAT
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
MUTUN VADİHA 2
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Mutfak Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İslamofobi
HIVAR VADİH
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Uygulamalı Hayvan Islahı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Medıcal and Aromatıc Plants
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Mevlana ve İslam
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Kürt Tarihi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Armağan Kültürü
LUĞATİ'L-ARABİYYE
The Rise Of Populism
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 1
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dondurma ve Sorbe
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Şehir ve Âlimleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu