Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım

Osman BOZDEMİR

Sevgili çocuklar, anneler ve babalar haydi Harmanbiş’le, oyuna ve eğlenceye koşalım, çocukluğumuzun oyunlarını hep birlikte oynayalım. Harmanbiş, 9 kategoriden ve 99 oyundan oluşmaktadır. Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı Pedagog onaylıdır. Harmanbiş, Çocukları sokağa çağırıyor.
Haydi, çocuklar haydi! Oyun zamanı. Bu kitap kapsamlı ve titiz bir çalışmanın sonucu olarak, sadece çocuklar için değil, eğitimle uğraşanlara, annelere ve babalara da sesleniyor. Çocukluğumuzda oynadığımız oyunları eğlenceli bir şekilde öğrenip, öğretmemizi sağlıyor. Bildiğiniz gibi oyun, çocuk gelişiminde, hava ve su kadar önemlidir. Günümüz çağının içinde bulunduğu sanal ortamdan çocuğumuzu çekip almalıyız. Bunun içinde, onlarla oyunlar oynayıp eğlenceli zamanlar geçirmeliyiz. Haydi, o zaman, oyun zamanı, Harmanbiş’le oyun ve eğlence başlıyor.


Kitap Adı : Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ISBN : 978-605-4988-44-0
Yazar : Osman BOZDEMİR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : Ivory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 248
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Eğitim Araştırmaları 2022
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ANLATIMLI BELAGAT
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
The Rise Of Populism
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
HIVAR VADİH
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Ceride-i Rüsûmiye
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dondurma ve Sorbe
MUTUN VADİHA 1
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Mevlana ve İslam
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
MUTUN VADİHA 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
SARF BİLGİSİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitimde Dijitalleşme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ramazanoğulları Beyliği
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Şehir ve Âlimleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selefilik
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslamofobi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım