Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken

Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU

Bu çalışma, tarihini öğrenme ve tarih ilmi ile meşgul olma konusunda yine bir Selçuklu kaynağı olan Ahmed Niğidi'de ifade bulan "Tarih bütün ilimlerin padişahı, diğer ilimler ise, onun reayası gibidir" sözünün kıymet arz ettiği "telib-i ilmin" ilk anda başvurulabileceği mütevazi bir çalışmadır. Bu vesile ile amacımız; Selçuklu tarihinin kaynakları konusunda herşeyi bilmekten ziyade, neyi nerede bulabileceğini bilenlerle muhatap olmaktır. 


Kitap Adı : Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ISBN : 978-605-4988-13-6
Yazar : Prof. Dr. Ayşe Dudu KUŞÇU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 528
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kurumlarda Değerler
Konya Mutfak Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yöresel Çorba Tarifleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Medya Tartışmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kamus-ı Teşrih
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İslamofobi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitimde Dijitalleşme
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Ceride-i Rüsûmiye
Hegemonya Karşı Hegemonya
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
HIVAR VADİH
İstihbarat Araştırmaları