Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar

Dr. Mustafa İYİBİLDİREN

Muhasebe dünyası, hızla değişen iş modelleri, teknolojik gelişmeler ve küresel olaylar gibi birçok etken tarafından şekillenmektedir. Bu dinamik ve sürekli gelişen dünyada, muhasebe alanında yenilikçi yaklaşımların önemi daha da artmaktadır. Bu çalışma, son yıllarda yaşanan gelişmeler ışığında muhasebe yazınındaki konulara odaklanmıştır. Bu kapsamda, eğitimden performans ölçümüne, modern maliyetleme yöntemlerinden blokzinciri teknolojisine kadar geniş bir yelpazede konular ele alınmıştır.


Kitap Adı : Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-65-7
Yazar : Dr. Mustafa İYİBİLDİREN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 188
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
MUTUN VADİHA 1
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ANLATIMLI BELAGAT
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
ANLATIMLI ARAPÇA
Eşrefoğulları Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Ceride-i Rüsûmiye
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Eğitimde Dijitalleşme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dondurma ve Sorbe
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sosyal Yaşam ve Kadın
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selefilik
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Ramazanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Hile ve İç Denetim
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Mutfak Kültürü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Armağan Kültürü
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
HIVAR VADİH
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kurumlarda Değerler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Medıcal and Aromatıc Plants
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İstihbarat Araştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kamus-ı Teşrih
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eğitim Araştırmaları-2023
Medya Tartışmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken