Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Doç. Dr. Özber CAN

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Kitap Adı : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Yazar : Doç. Dr. Özber CAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 276
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dondurma ve Sorbe
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Medıcal and Aromatıc Plants
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kurumlarda Değerler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Karamanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ceride-i Rüsûmiye
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Eğitimde Dijitalleşme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eşrefoğulları Kitabı
İstihbarat Araştırmaları
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 1
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
MUTUN VADİHA 2
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yöresel Çorba Tarifleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ANLATIMLI BELAGAT
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selefilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kamus-ı Teşrih