Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Doç. Dr. Özber CAN

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Kitap Adı : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Yazar : Doç. Dr. Özber CAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 276
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uygulamalı Hayvan Islahı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
SARF BİLGİSİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Konya Mutfak Kültürü
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Şehir ve Âlimleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Eşrefoğulları Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yöresel Çorba Tarifleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
HIVAR VADİH
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Kurumlarda Değerler
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kürt Tarihi
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
MUTUN VADİHA 2
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İslamofobi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medıcal and Aromatıc Plants
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
The Rise Of Populism
Tunus'ta Toplum ve Siyaset