15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri

Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL

Ülkemizin geleceği gençlerimizin pek çoğunun ilk kez gördüğü, 50 ve üzeri yaşlardakilerin ise 20. yüzyılda bıraktığı 15 Temmuz gecesi, FETÖ ve benzeri terör yapılanmaları ile mücadelenin her düzeyde verilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Başta eğitim alanı olmak üzere mücadeleyi göstermelik yapmak yerine "adalet" ilkesi çerçevesinde ama "merhamet" duygusundan ayrılarak yapmak ise; mağduriyetlerin oluşmamasının en büyük teminatıdır. Herkesin kendi üzerine düşeni bu düstur çerçevesinde yapması, bu mücadelenin başarısı için ilk unsurdur. FETÖ'nün sebep değil, sonuç olduğu ve yapının ayrıntılı biçimde analiz edilmesi gerektiği açıktır. Manevi değerlere saldırmak için fırsat kollayanlar için de 15 Temmuz'un neden oluşturmasına izin verilmemelidir. 15 Temmuz, ülkenin başta yöneticileri olmak üzere sosyal devlet anlayışının ihmal edilemez olduğunu tüm sorumluluk sahiplerine göstermiştir. Amacı, 40 yılı aşkın bir süredir ilmik ilmik ördükleri hain senaryolarla halk ile devletin arasını açmak yabancı unsurlar ile işbirliği içinde zafiyet oluşturarak  ülkemize diz çöktürmek isteyen bu yapı ile mücadelede üniversitelerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda Ekrem Kızıltaş, Haluk Alkan, Atilla Yayla, Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün panelist olarak kadıldığı 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri adıyla düzenlenen panelin kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 


Kitap Adı : 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ISBN : 978-605-4988-25-9
Yazar : Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 19,5 cm x 13 cm
Sayfa Sayısı : 113
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Hile ve İç Denetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kamus-ı Teşrih
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Eğitimde Dijitalleşme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
The Rise Of Populism
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Şehir ve Âlimleri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Selefilik
Mevlana ve İslam
Konya Turizm Rehberi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Ramazanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kürt Tarihi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ANLATIMLI BELAGAT
Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sosyal Yaşam ve Kadın
Medya Tartışmaları
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijitalleşme ve Yönetim
Uygulamalı Hayvan Islahı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 1
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları 2022
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
İslamofobi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Konya Mutfak Kültürü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Cumhurbaşkanlığı Sistemi