15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri

Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL

Ülkemizin geleceği gençlerimizin pek çoğunun ilk kez gördüğü, 50 ve üzeri yaşlardakilerin ise 20. yüzyılda bıraktığı 15 Temmuz gecesi, FETÖ ve benzeri terör yapılanmaları ile mücadelenin her düzeyde verilmesinin gerekliliğini bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Başta eğitim alanı olmak üzere mücadeleyi göstermelik yapmak yerine "adalet" ilkesi çerçevesinde ama "merhamet" duygusundan ayrılarak yapmak ise; mağduriyetlerin oluşmamasının en büyük teminatıdır. Herkesin kendi üzerine düşeni bu düstur çerçevesinde yapması, bu mücadelenin başarısı için ilk unsurdur. FETÖ'nün sebep değil, sonuç olduğu ve yapının ayrıntılı biçimde analiz edilmesi gerektiği açıktır. Manevi değerlere saldırmak için fırsat kollayanlar için de 15 Temmuz'un neden oluşturmasına izin verilmemelidir. 15 Temmuz, ülkenin başta yöneticileri olmak üzere sosyal devlet anlayışının ihmal edilemez olduğunu tüm sorumluluk sahiplerine göstermiştir. Amacı, 40 yılı aşkın bir süredir ilmik ilmik ördükleri hain senaryolarla halk ile devletin arasını açmak yabancı unsurlar ile işbirliği içinde zafiyet oluşturarak  ülkemize diz çöktürmek isteyen bu yapı ile mücadelede üniversitelerin de üzerine önemli görevler düşmektedir. Bu bağlamda Ekrem Kızıltaş, Haluk Alkan, Atilla Yayla, Doç. Dr. Mehmet Şahin ve Prof. Dr. Kudret Bülbül'ün panelist olarak kadıldığı 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri adıyla düzenlenen panelin kitaplaştırılması sonucu ortaya çıkmıştır. 


Kitap Adı : 15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ISBN : 978-605-4988-25-9
Yazar : Ekrem KIZILTAŞ, Haluk ALKAN, Atilla YAYLA, Mehmet ŞAHİN, Kudret BÜLBÜL
Baskı Sayısı : 2. Baskı
Kağıt : 80 gr İvory
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 19,5 cm x 13 cm
Sayfa Sayısı : 113
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları 2022
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Konya Turizm Rehberi
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Kurumlarda Değerler
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Armağan Kültürü
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Konya Mutfak Kültürü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Şehir ve Âlimleri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
MUTUN VADİHA 2
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Medya Tartışmaları
The Rise Of Populism
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
ANLATIMLI BELAGAT
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kamus-ı Teşrih
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selefilik
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslamofobi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Karamanoğulları Beyliği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kürt Tarihi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yöresel Çorba Tarifleri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitimde Dijitalleşme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler