MUTUN VADİHA 2

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Kitap Adı : MUTUN VADİHA 2
ISBN : 978-605-4988-68-2
Yazar : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 400
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Uygulamalı Hayvan Islahı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kurumlarda Değerler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sâhib Ata Araştırmaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Eşrefoğulları Kitabı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
İslamofobi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI BELAGAT
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hegemonya Karşı Hegemonya
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dondurma ve Sorbe
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
ANLATIMLI ARAPÇA
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kürt Tarihi
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dijitalleşme ve Yönetim
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yöresel Çorba Tarifleri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Konya Mutfak Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İstihbarat Araştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitimde Dijitalleşme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Ceride-i Rüsûmiye
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Sosyal Yaşam ve Kadın
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
HIVAR VADİH
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
MUTUN VADİHA 2
Karamanoğulları Beyliği
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Ramazanoğulları Beyliği