MUTUN VADİHA 2

Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi arapça bölümü öğretim üyeleri tarafından ders kitabı olarak hazırlanan bu kitap, yıllardır çeşitli ilahiyat fakültelerinde okutulmaktadır.


Kitap Adı : MUTUN VADİHA 2
ISBN : 978-605-4988-68-2
Yazar : Editör: Tacettin UZUN Yazarlar: Tacettin UZUN, Muhammet TASA, Sedat ŞENSOY, Ayhan ERDOĞAN, Şehabeddin KIRDAR, Yusuf Sami SAMANCI, Mücahit KÜÇÜKSARI, Selçuk PEKPARLATIR
Baskı Sayısı : 1. Baskı
Kağıt : 1. Hamur
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 400
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kürt Tarihi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İstihbarat Araştırmaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hile ve İç Denetim
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Sâhib Ata Araştırmaları
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Eğitim Araştırmaları-2023
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Armağan Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medya Tartışmaları
HIVAR VADİH
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitim Araştırmaları 2022
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Ramazanoğulları Beyliği
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Medıcal and Aromatıc Plants
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijitalleşme ve Yönetim
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 1
ANLATIMLI BELAGAT
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
The Rise Of Populism
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitimde Dijitalleşme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
MUTUN VADİHA 2
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mevlana ve İslam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dondurma ve Sorbe
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Konya Turizm Rehberi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
SARF BİLGİSİ
Şehir ve Âlimleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kurumlarda Değerler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İslamofobi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri