Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi

Ahmet Alptekin DURU

Otobüs ve minibüsle kentsel toplu taşıma en önemli yerel kamu hizmetlerinden birisidir. Türkiye'de özel kesim lastik tekerli toplu taşıma hizmetinde önemli paya sahip olmuştur. Ancak güncel toplu taşıma mevzuatı belediyelerin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Özel işleticiler piyasaya yeni girişleri engelleyen düzenlemeler sebebiyle iktisadi bakımdan rant kollayıcısı durumuna gelmiştir. Kentsel rantın özel kesime aktarılması da refah kaybına ve kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. Hizmet kalitesini artırmak ve evrensel hizmet sunmak isteyen belediyeler ya yüksek yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmakta veya özel işleticilerin direnişiyle karşılaşmaktadır. Bu kitapta Avrupa tecrübesinden esinlenerek lastik tekerli toplu taşıma hizmeti için yeni bir model önerilmektedir. Bir geçiş döneminin ardından özel işleticilerin toplu taşıma hizmeti sunmasına dayanan modele göre piyasaya giriş kolaylaştırılmalıdır ve rekabetçi ihaleler esas olmalıdır. Böylece mevcut sistemin mahzurları giderilecek ve kamu kaynakları verimli kullanılacaktır.


Kitap Adı : Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ISBN : 978-625-8080-56-8
Yazar : Ahmet Alptekin DURU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 200
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İslamofobi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
The Rise Of Populism
Konya Turizm Rehberi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Şehir ve Âlimleri
Karamanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kürt Tarihi
Konya Mutfak Kültürü
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dondurma ve Sorbe
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İstihbarat Araştırmaları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kamus-ı Teşrih
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
SARF BİLGİSİ
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sâhib Ata Araştırmaları
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve Yönetim
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
HIVAR VADİH
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Hile ve İç Denetim
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları-2023
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Ceride-i Rüsûmiye
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kurumlarda Değerler
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Armağan Kültürü
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları