Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi

Ahmet Alptekin DURU

Otobüs ve minibüsle kentsel toplu taşıma en önemli yerel kamu hizmetlerinden birisidir. Türkiye'de özel kesim lastik tekerli toplu taşıma hizmetinde önemli paya sahip olmuştur. Ancak güncel toplu taşıma mevzuatı belediyelerin ihtiyacını karşılayamamaktadır. Özel işleticiler piyasaya yeni girişleri engelleyen düzenlemeler sebebiyle iktisadi bakımdan rant kollayıcısı durumuna gelmiştir. Kentsel rantın özel kesime aktarılması da refah kaybına ve kamu kaynaklarının israfına yol açmaktadır. Hizmet kalitesini artırmak ve evrensel hizmet sunmak isteyen belediyeler ya yüksek yatırım maliyetine katlanmak zorunda kalmakta veya özel işleticilerin direnişiyle karşılaşmaktadır. Bu kitapta Avrupa tecrübesinden esinlenerek lastik tekerli toplu taşıma hizmeti için yeni bir model önerilmektedir. Bir geçiş döneminin ardından özel işleticilerin toplu taşıma hizmeti sunmasına dayanan modele göre piyasaya giriş kolaylaştırılmalıdır ve rekabetçi ihaleler esas olmalıdır. Böylece mevcut sistemin mahzurları giderilecek ve kamu kaynakları verimli kullanılacaktır.


Kitap Adı : Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ISBN : 978-625-8080-56-8
Yazar : Ahmet Alptekin DURU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 200
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hegemonya Karşı Hegemonya
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kamus-ı Teşrih
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitimde Dijitalleşme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yöresel Çorba Tarifleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve Yönetim
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Mevlana ve İslam
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kurumlarda Değerler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI ARAPÇA
Sosyal Yaşam ve Kadın
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İslamofobi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İstihbarat Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ANLATIMLI BELAGAT
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Armağan Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Sâhib Ata Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
HIVAR VADİH
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
MUTUN VADİHA 2
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitim Araştırmaları 2022
Kürt Tarihi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi