DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK

Ruhi Can Alkın

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Kitap Adı : DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
ISBN : 978-605-70192-4-0
Yazar : Ruhi Can Alkın
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 244
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ULUSLARARASI ÖĞRENCİLİK
Doğu Akdeniz'de Yeni Güç Mücadelesi: Enerji, Güvenlik ve Diplomasi
ANLATIMLI ARAPÇA
Mevlana ve İslam
ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN ÜNİVERSİTE VE KENT HAYATINA UYUMLARI
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
HİKAYEMİZİN YARIM ASIRLIK YERLİ SESİ MUSTAFA KUTLU
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
FİLİSTİN MESELESİ VE TÜRKİYE
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
HARMANBİŞ ÇOCUKLUĞUMUZUN OYUNLARINI UNUTMAYALIM
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
HANEFİ MEZHEBİNDE BİYOGRAFİ GELENEĞİ
ŞEHİR VE ÂLİMLERİ
KAMUS-I TEŞRİH
MEDICAL AND AROMATIC PLANTS
ANLATIMLI BELAGAT
KONYA SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI MEDENİYET BULUŞMASI (13. UFUK TURU)
YÖRESEL ÇORBA TARİFLERİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
3. ULUSLARARASI HELAL VE SAĞLIKLI GIDA
GÖÇ, YOKSULLUK VE İSTİHDAM
Selefilik
Konya Turizm Rehberi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ANLATIMLI ARAPÇA
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
AİLE HEKİMLİĞİNDE SIK GÖRÜLEN DURUMLAR İÇİN ALGORİTMALAR
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Karamanoğulları Beyliği
KONYA MUTFAK KÜLTÜRÜ
ANLATIMLI BELAGAT
KURUMLARDA DEĞERLER
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Doğumunun 90. yılında Erbakan
EŞREFOĞULLARI KİTABI
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
SAHİBATA VE TURGUTOĞULLARI BEYLİĞİ
YETTİM YAL - KAŞKAY TÜRKÇESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
The Rise Of Populism