Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Ruhi Can ALKIN

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Kitap Adı : Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ISBN : 978-605-70192-4-0
Yazar : Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 244
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Karamanoğulları Beyliği
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Turizm Rehberi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Ramazanoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Doğumunun 90. yılında Erbakan
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
SARF BİLGİSİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Şehir ve Âlimleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
MUTUN VADİHA 1
Yöresel Çorba Tarifleri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dondurma ve Sorbe
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Kurumlarda Değerler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Mevlana ve İslam
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eşrefoğulları Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK