Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Ruhi Can ALKIN

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Kitap Adı : Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ISBN : 978-605-70192-4-0
Yazar : Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 244
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
The Rise Of Populism
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Eşrefoğulları Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Yaşam ve Kadın
MUTUN VADİHA 2
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
HIVAR VADİH
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve Yönetim
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
İslamofobi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ceride-i Rüsûmiye
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Selefilik
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Eğitimde Dijitalleşme
Sâhib Ata Araştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Ramazanoğulları Beyliği
Mevlana ve İslam
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ANLATIMLI ARAPÇA
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Armağan Kültürü
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Karamanoğulları Beyliği
İstihbarat Araştırmaları
Dondurma ve Sorbe
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medya Tartışmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Şehir ve Âlimleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Medıcal and Aromatıc Plants
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
SARF BİLGİSİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ