Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik

Ruhi Can ALKIN

Bu çalışma, 2020 yılının mayıs ayında Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyoloji Anabilim Dalı’nda tamamlanan Tarihsel Kopuş ve Süreklilik Bağlamında Türkiye’de Devlet ve Sivil Toplumun Uluslararası Öğrenci Politikası başlıklı doktora tezinin teori bölümünün gözden geçirilmiş halidir. Saha araştırmasının bu kitaba dahil edilmemesinin iki temel sebebi vardır. Bunlardan ilki, çalışmanın yaklaşık 400 sayfalık bir hacme sahip olmasıdır. Kitap formatına dönüştürüldüğünde sayfa sayısının daha da artacağı öngörüsünden hareketle, okuru yormamak adına metodoloji ve araştırma bölümü bu kitaba dahil edilmemiştir. İkinci olarak, kısa vadede daha farklı ve güncel kaynaklarla oluşturulması planlanan bir teori bölümü ile doktoranın saha araştırmasının bir araya getirileceği yeni bir kitap çalışması planlanmaktadır.

Çalışma vesilesiyle dünyanın hemen her bölgesinde ortaya çıkan uluslararasılaşma ve uluslararası öğrencilik politikaları ulus devlet, küreselleşme, bilgi toplumu gibi sosyal bilimlerin güncel tartışma konuları ışığında masaya yatırılmıştır. İlgili literatürden derlenen bu tartışmaları takiben, Türkiye’nin uluslararasılaşma ve uluslararası öğrenci politikası hem hâkim literatürdeki görünümleri hem de Türkiye’ye has tarihsel/bölgesel bir perspektif ve konuyla alakalı Türkiye’de ortaya çıkan özgün uygulama ve söylemler baz alınarak yazıya dökülmüştür. Bu yönüyle çalışma, Türkçe literatürde bir ilki temsil etmektedir.


Kitap Adı : Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ISBN : 978-605-70192-4-0
Yazar : Ruhi Can ALKIN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 244
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Eğitim Araştırmaları 2022
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Medya Tartışmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Kürt Tarihi
HIVAR VADİH
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Mutfak Kültürü
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selefilik
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Kamus-ı Teşrih
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Ramazanoğulları Beyliği
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Medıcal and Aromatıc Plants
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İslamofobi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Eğitimde Dijitalleşme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
MUTUN VADİHA 1
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ANLATIMLI ARAPÇA
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 2
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Yöresel Çorba Tarifleri
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hile ve İç Denetim
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sâhib Ata Araştırmaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği