Stratejik Planlama ve İzleme, Süreç Yöntemi İle Paydaş İlişkileri Komisyonu