Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi

Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN

Hatırlı pazarlama uygulamalarının tüketicilerin satın alma yöneliş, tutum ve davranışları üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma bir Doktora tez çalışması olup, Dr. Öğretim Üyesi Mahmut Nevfel ELGÜN yönetiminde, Dr. Mehmet CANLI tarafından büyük bir özveri ile hazırlanıp, başarılı bir şekilde ikmal edilmiştir. Ülkemiz işletmeciliğine önemli bir katkı sağlayacağı; bilim ve pratiğe katkı sağlayacağı niyetiyle çalışmamız kitaplaştırılarak kamuoyuna sunulmuştur. Çalışma, üç bölümden oluşmakta olup, ilk bölümde, tüketicilerin genel satın alma davranışları ve bu davranışa etki eden faktörler; ikinci bölümde geleneksel pazarlama anlayışından dijital pazarlamaya geçiş süreci ve hatırlı pazarlama kavramı irdelenmiş, tüketici davranışları üzerindeki etkileri ayrıntılarıyla ortaya konmuştur. Üçüncü ve son bölümünde ise hatırlı pazarlama yönteminin tüketicilerin satın alma davranışları üzerindeki etkileri örnek bir uygulama ile incelenmiştir.


Kitap Adı : Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ISBN : 978-625-7517-01-0
Yazar : Mehmet CANLI, Mahmut Nevfel ELGÜN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 182
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
Eğitimde Dijitalleşme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mevlana ve İslam
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kürt Tarihi
Ceride-i Rüsûmiye
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İslamofobi
Kurumlarda Değerler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Karamanoğulları Beyliği
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
HIVAR VADİH
Medıcal and Aromatıc Plants
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İstihbarat Araştırmaları
SARF BİLGİSİ
Selefilik
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Konya Mutfak Kültürü
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
MUTUN VADİHA 1
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ANLATIMLI ARAPÇA
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Uygulamalı Hayvan Islahı