Kudüs’te Kazı (1908-1912)

Doç. Dr. Seyit TAŞER

Geçmişte yaşanmış hiçbir hadisenin tarihin derinliklerinde kaybolup gideceği düşünülemez. Bu gelişmelere yön verenlerin tarihsel süreçte nasıl anılacağı devlete ve millete olan bağlılıkları ve katkıları ile ölçülür. Bazen yaşadığı dönemde kıymeti bilinemeyen tarihi şahsiyetler olsa da, bunlar için hakikat neyse bir gün ortaya çıkar. Hakkı söyleyebilmek, haktan yana olabilmek her devirde çeşitli zorlukları da omuzlamak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları omuzlayabilenler tarihin altın sayfalarına nakşedilir. Fikir ve uygulamaları gönüllere ve ruhlara tesir etmeyi sürdürür. Yanlış kararlar alıp bunları icra edenler ise unutulmaya mahkûm olmuşlardır. Bu kitap, siyasi alanda padişah otoritesinin zayıfladığı, yeni bir idari sürece geçildiği II. Meşrutiyet döneminde İngilizlere Kudüs’te, kutsal mekânlarda verilen kazı izni ile ilgili hatalı karar ve uygulamaların tarihe yansımalarını ele alır.


Kitap Adı : Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ISBN : 978-625-8080-52-0
Yazar : Doç. Dr. Seyit TAŞER
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 90
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
Eğitim Araştırmaları 2022
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dondurma ve Sorbe
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
The Rise Of Populism
Sâhib Ata Araştırmaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 1
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kamus-ı Teşrih
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selefilik
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Ceride-i Rüsûmiye
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
MUTUN VADİHA 2
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kurumlarda Değerler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitimde Dijitalleşme
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yöresel Çorba Tarifleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Konya Mutfak Kültürü
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Konya Turizm Rehberi
SARF BİLGİSİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Karamanoğulları Beyliği
Ramazanoğulları Beyliği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Medya Tartışmaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İslamofobi
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Armağan Kültürü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İstihbarat Araştırmaları
Kürt Tarihi
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi