Kudüs’te Kazı (1908-1912)

Doç. Dr. Seyit TAŞER

Geçmişte yaşanmış hiçbir hadisenin tarihin derinliklerinde kaybolup gideceği düşünülemez. Bu gelişmelere yön verenlerin tarihsel süreçte nasıl anılacağı devlete ve millete olan bağlılıkları ve katkıları ile ölçülür. Bazen yaşadığı dönemde kıymeti bilinemeyen tarihi şahsiyetler olsa da, bunlar için hakikat neyse bir gün ortaya çıkar. Hakkı söyleyebilmek, haktan yana olabilmek her devirde çeşitli zorlukları da omuzlamak anlamına gelir. Ancak bu zorlukları omuzlayabilenler tarihin altın sayfalarına nakşedilir. Fikir ve uygulamaları gönüllere ve ruhlara tesir etmeyi sürdürür. Yanlış kararlar alıp bunları icra edenler ise unutulmaya mahkûm olmuşlardır. Bu kitap, siyasi alanda padişah otoritesinin zayıfladığı, yeni bir idari sürece geçildiği II. Meşrutiyet döneminde İngilizlere Kudüs’te, kutsal mekânlarda verilen kazı izni ile ilgili hatalı karar ve uygulamaların tarihe yansımalarını ele alır.


Kitap Adı : Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ISBN : 978-625-8080-52-0
Yazar : Doç. Dr. Seyit TAŞER
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 90
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
SARF BİLGİSİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Selefilik
Konya Mutfak Kültürü
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Şehir ve Âlimleri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Kürt Tarihi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Medıcal and Aromatıc Plants
Ceride-i Rüsûmiye
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Eşrefoğulları Kitabı
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mevlana ve İslam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
The Rise Of Populism
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Medya Tartışmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
MUTUN VADİHA 2
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yöresel Çorba Tarifleri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
ANLATIMLI ARAPÇA
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kamus-ı Teşrih
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslamofobi
ANLATIMLI BELAGAT
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Kurumlarda Değerler
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Sâhib Ata Araştırmaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Armağan Kültürü
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika