Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları

Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY

    Bilimsel alanda çalışma yapanlar ve araştırmacılar için hazırlanan bu kitap, üniversitelerimizin İstatistik, İşletme, İktisat, Ekonometri, Aktüerya, biyoistatistik, mühendislik alanlarında, zootekni, biyometri, sosyometri, eğitim bilimleri, matematik ve bilgisayar, bilgisayar mühendisliği, harita mühendisliği, hukuk, jeometri, kemometri vb alanlarında çalışan ve akademik çalışma yapan araştırmacılara yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. 
    Kitabın içeriği; kategorik verinin tanımı, kategorik veriyi kullanarak yapılan kontenjans tabloları ve ilişki analizi, iki durumlu modeller, multinomiyal logit modeller, sıralı regresyon modeli, aşamalı logit modeller, sayım verileri için regresyon modelleri, sansürlü modeller, markov rejim değişimi modelleri, Bric-T ülkeleri için otomotiv pazarının incelenmesinde panel veri kullanımı, yaşam analizi, kategorik verilerde doğrusal olmayan modeller ve nested logit modeller ele alınmıştır. Tüm bu çalışmalar yapılırken kategorik veri gözönünde tutularak  teorik yapıya değinilmiş ve STATA programı dikkate alınarak uygulamalar genelde gerçek veri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Değerlendirme ve yorumlarla daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmıştır. 


Kitap Adı : Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ISBN : 978-625-6960-40-4
Yazar : Prof. Dr. Aşır GENÇ, Prof. Dr. Erkan OKTAY
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 324
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Doğumunun 90. yılında Erbakan
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
HIVAR VADİH
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ANLATIMLI ARAPÇA
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uygulamalı Hayvan Islahı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve Yönetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Selefilik
İstihbarat Araştırmaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
MUTUN VADİHA 1
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Karamanoğulları Beyliği
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
SARF BİLGİSİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kürt Tarihi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Konya Mutfak Kültürü
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İslamofobi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
MUTUN VADİHA 2
Şehir ve Âlimleri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Sosyal Yaşam ve Kadın
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Medıcal and Aromatıc Plants
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medya Tartışmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Armağan Kültürü
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hegemonya Karşı Hegemonya
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Sâhib Ata Araştırmaları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Eğitim Araştırmaları 2022
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mevlana ve İslam
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Eşrefoğulları Kitabı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu