Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Talip DOĞAN

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar.

Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Yazar : Prof. Dr. Talip DOĞAN
Baskı Sayısı :
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 480
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
The Rise Of Populism
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hegemonya Karşı Hegemonya
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Ceride-i Rüsûmiye
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İslamofobi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
MUTUN VADİHA 2
Eşrefoğulları Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dondurma ve Sorbe
Konya Mutfak Kültürü
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Karamanoğulları Beyliği
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kamus-ı Teşrih
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kürt Tarihi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Selefilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ANLATIMLI BELAGAT
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Medıcal and Aromatıc Plants
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Ramazanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
ANLATIMLI ARAPÇA
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
HIVAR VADİH
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İstihbarat Araştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Kurumlarda Değerler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY