Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme

Prof. Dr. Talip DOĞAN

Türk dünyasının en güneyinde bulunan ve özgün bir grubunu temsil eden Kaşkaylar bugünkü İran’da Fars, İsfahan, Buşehr, Çarmahal ve Bahtiyari, Kuhkiluye ve Buyerahmed, Huzistan, Kirman ve Hürmüzgan gibi eyaletlere yayılmış durumdadırlar. Kaşkaylar bu bölgelerde az bir kısmıyla geleneksel hayat tarzları olan konargöçer biçimde, çoğu kısmıyla da geniş bir alanda yerleşik olarak yaşamaktadırlar.

Kaşkay Türkçesi, Oğuz grubunun kendine özgü bir üyesidir. Taşıdığı dil bilimsel özellikler ve Oğuz alanında bulunduğu konum itibarıyla Oğuzcanın Güney alt grubuna (Güney Oğuzcaya) aittir.

Bu kitap, çağdaş Kaşkay şairlerinden Evezullah Seferi Keşkollu’nun “Yettim Yal” adlı eserindeki şiirlere dayanmaktadır. Kitapta Kaşkay Türkleri tarih, coğrafya, nüfus, edebiyat, dil gibi konular başlığında tanıtılmıştır. Çeviri yazılı metinlerde sunulan dil malzemesinden hareketle Kaşkay Türkçesine ait bir dil bilgisi ortaya konulmuştur. Ayrıca şiirler Türkiye Türkçesine aktarılmış ve şiirlerdeki kelimelerin dizini hazırlanmıştır.


Kitap Adı : Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ISBN : 978-605-7006-92-9
Yazar : Prof. Dr. Talip DOĞAN
Baskı Sayısı :
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 480
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Ceride-i Rüsûmiye
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ANLATIMLI ARAPÇA
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ANLATIMLI BELAGAT
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kurumlarda Değerler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Dijitalleşme ve Yönetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
The Rise Of Populism
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Karamanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Eğitimde Dijitalleşme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Şehir ve Âlimleri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Hile ve İç Denetim
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Armağan Kültürü
Konya Mutfak Kültürü
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Turizm Rehberi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Dondurma ve Sorbe
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kürt Tarihi
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
MUTUN VADİHA 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İstihbarat Araştırmaları
HIVAR VADİH
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Sâhib Ata Araştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yöresel Çorba Tarifleri
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Mevlana ve İslam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SARF BİLGİSİ
İslamofobi
Ramazanoğulları Beyliği
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hegemonya Karşı Hegemonya