Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"

Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ

Bilindiği Üzere genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok bilgeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan birisi de İslam ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve düşünür Sadreddin Konevî’dir. XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî, Ekberî-Konevî Geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle tasavvufi yorum içerisinde bulunanlar kadar, metafizik sahaya ilgi duyan, varlık, varoluş, insan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi ve benzeri temel konulan araştırmak isteyenler için de vazgeçilmezdir. Dahası Konevî’nin düşünceleri İslam Düşünce geleneğinin hemen her mektebi için önemini korumaya devam etmekle birlikte çağdaş mistik ve metafizik çalışmalar için de önemli bir kaynaktır.

Bu sempozyumda genel olarak büyük bilge Sadreddin Konevi’nin engin bakış açısından istifade ile Tasavvuf, Felsefe ve Din, Akıl ve İnanç, Felsefenin ve Dinin Gerekliliği, Din ve Özgür Düşünce, İslam ve maneviyat, İslam’ın rahmet ve barış oluşunun yorumu olarak Tasavvufi yorum, tartışılmaya çalışılarak ilim ehlinin dikkatlerini büyük bilgeye yöneltmek hedeflenmiştir. 19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen sempozyumdaki bildirilerin düzenlenerek değerli okuyucularımıza görüşüne sunulmuştur.


Kitap Adı : Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ISBN : 978-605-4988-43-3
Yazar : Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Ceride-i Rüsûmiye
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Eğitim Araştırmaları 2022
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijitalleşme ve Yönetim
Şehir ve Âlimleri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Konya Turizm Rehberi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Ramazanoğulları Beyliği
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Medıcal and Aromatıc Plants
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Eşrefoğulları Kitabı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hile ve İç Denetim
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
Armağan Kültürü
HIVAR VADİH
İslamofobi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
SARF BİLGİSİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
İstihbarat Araştırmaları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Mevlana ve İslam
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI ARAPÇA
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
MUTUN VADİHA 1
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Kamus-ı Teşrih
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
MUTUN VADİHA 2
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Sâhib Ata Araştırmaları
Sosyal Yaşam ve Kadın
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Dondurma ve Sorbe
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Karamanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitim Araştırmaları-2023
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Selefilik
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Medya Tartışmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kürt Tarihi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
The Rise Of Populism
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra