Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"

Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ

Bilindiği Üzere genelde Konya özelde ise Meram dünya ve Türk kültürüne katkıda bulunan pek çok bilgeye ev sahipliği yapmıştır. Bunlardan birisi de İslam ve Türk düşünce tarihinde derin izler bırakmış, başta Anadolu olmak üzere hemen bütün Müslüman coğrafyayı etkilemiş, Müslümanların hayata ve varlığa bakışına yön vermiş olan büyük sufi ve düşünür Sadreddin Konevî’dir. XII.-XIII. yüzyılda Konya’da yaşamış ve geride büyük bir ilim ve kültür mirası bırakmış olan Sadreddin-i Konevî, Ekberî-Konevî Geleneğinin kurucusu olarak kabul edilir. Bu özelliğiyle tasavvufi yorum içerisinde bulunanlar kadar, metafizik sahaya ilgi duyan, varlık, varoluş, insan, insan-ı kâmil, insan-Allah ilişkisi ve benzeri temel konulan araştırmak isteyenler için de vazgeçilmezdir. Dahası Konevî’nin düşünceleri İslam Düşünce geleneğinin hemen her mektebi için önemini korumaya devam etmekle birlikte çağdaş mistik ve metafizik çalışmalar için de önemli bir kaynaktır.

Bu sempozyumda genel olarak büyük bilge Sadreddin Konevi’nin engin bakış açısından istifade ile Tasavvuf, Felsefe ve Din, Akıl ve İnanç, Felsefenin ve Dinin Gerekliliği, Din ve Özgür Düşünce, İslam ve maneviyat, İslam’ın rahmet ve barış oluşunun yorumu olarak Tasavvufi yorum, tartışılmaya çalışılarak ilim ehlinin dikkatlerini büyük bilgeye yöneltmek hedeflenmiştir. 19-20 Ekim 2018 tarihleri arasında Konya’da gerçekleştirilen sempozyumdaki bildirilerin düzenlenerek değerli okuyucularımıza görüşüne sunulmuştur.


Kitap Adı : Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
ISBN : 978-605-4988-43-3
Yazar : Erdal BAYKAN, Fatih KALECİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İstihbarat Araştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Eşrefoğulları Kitabı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 2
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
The Rise Of Populism
ANLATIMLI BELAGAT
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Selefilik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kamus-ı Teşrih
Kurumlarda Değerler
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
ANLATIMLI ARAPÇA
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
MUTUN VADİHA 1
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
HIVAR VADİH
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Yaşam ve Kadın
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Medıcal and Aromatıc Plants
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ramazanoğulları Beyliği
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları