Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış

Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin ortalama ömrünün 25 - 30 yıl aralığında olduğunu göstermektedir. Bir işletme ömrü için çok kısa olan bu sonucun sebeplerini araştırmak, analiz etmek ve çözümler  üretmek son derece stratejik öneme sahip. Bu konu hem ülke ekonomisi açısından hem de ailelerin devamlılığı açısından kritik bir vaziyeti ifade ediyor. Hedefimiz aile işletmelerinin var olan yapısını daha güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak olmalıdır. 

İşletmeler, ona hayat veren insanlarla birlikte sosyal, ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel çevrede faaliyet gösteren “sosyal canlı”lardır.  dolayısıyla şirket ömürlerinin uzatılması da tıpkı insan ömrünü uzatan sebeplere bağlı olarak bir medeniyet algısının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ne kadar uzun ömürlü işletmeniz var ise ekonominizi hatta yönetim biçiminizi belirleyen siyaset zemininin derinliği de o kadar çok boyutlu ve büyüktür.  Önemli olan bundan sonra Türkiye’de sağlam ve sağlıklı yapıya sahip şirketlerin kurulması veya aile işletmelerini zayıflatan hastalıkların / sorunların tedavi edilmesidir. Bunun için fikrin, tecrübenin, uzmanlığın ve sermayenin bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Sağlam ortaklıkların ve profesyonelleşmiş aile şirketlerinin ekonomiye kazandırılması için kılavuz metinlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunların “problem çözme yeteneğine sahip”, “başarıların ve ya başarısızlıkların nedenlerini ortaya çıkaracak” analiz yapısına sahip olması da önemlidir.

Akademi ve saha uzmanı birçok hocamızın işbirliğiyle hazırlanan bu kitabın ele aldığı konular ve yaklaşım biçimi ile de önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.


Kitap Adı : Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ISBN : 978-625-8080-35-3
Yazar : Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 292
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Kürt Tarihi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ANLATIMLI BELAGAT
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Medıcal and Aromatıc Plants
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
İslamofobi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selefilik
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Medya Tartışmaları
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uygulamalı Hayvan Islahı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İstihbarat Araştırmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
The Rise Of Populism
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Konya Mutfak Kültürü
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
SARF BİLGİSİ
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Karamanoğulları Beyliği
Eğitimde Dijitalleşme
HIVAR VADİH
Eğitim Araştırmaları 2022
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
MUTUN VADİHA 2
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Eğitim Araştırmaları-2023
MUTUN VADİHA 1
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eşrefoğulları Kitabı
Dijitalleşme ve Yönetim
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Ramazanoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Şehir ve Âlimleri
Ceride-i Rüsûmiye
Dondurma ve Sorbe
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Hile ve İç Denetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yöresel Çorba Tarifleri
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku