Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış

Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ

Yapılan araştırmalar aile işletmelerinin ortalama ömrünün 25 - 30 yıl aralığında olduğunu göstermektedir. Bir işletme ömrü için çok kısa olan bu sonucun sebeplerini araştırmak, analiz etmek ve çözümler  üretmek son derece stratejik öneme sahip. Bu konu hem ülke ekonomisi açısından hem de ailelerin devamlılığı açısından kritik bir vaziyeti ifade ediyor. Hedefimiz aile işletmelerinin var olan yapısını daha güçlü hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak olmalıdır. 

İşletmeler, ona hayat veren insanlarla birlikte sosyal, ekonomik, teknolojik, hukuki ve kültürel çevrede faaliyet gösteren “sosyal canlı”lardır.  dolayısıyla şirket ömürlerinin uzatılması da tıpkı insan ömrünü uzatan sebeplere bağlı olarak bir medeniyet algısının göstergesi olarak kabul edilmelidir. Ne kadar uzun ömürlü işletmeniz var ise ekonominizi hatta yönetim biçiminizi belirleyen siyaset zemininin derinliği de o kadar çok boyutlu ve büyüktür.  Önemli olan bundan sonra Türkiye’de sağlam ve sağlıklı yapıya sahip şirketlerin kurulması veya aile işletmelerini zayıflatan hastalıkların / sorunların tedavi edilmesidir. Bunun için fikrin, tecrübenin, uzmanlığın ve sermayenin bir araya gelmesi hayati öneme sahiptir.

Sağlam ortaklıkların ve profesyonelleşmiş aile şirketlerinin ekonomiye kazandırılması için kılavuz metinlere ihtiyaç olduğu muhakkaktır. Bunların “problem çözme yeteneğine sahip”, “başarıların ve ya başarısızlıkların nedenlerini ortaya çıkaracak” analiz yapısına sahip olması da önemlidir.

Akademi ve saha uzmanı birçok hocamızın işbirliğiyle hazırlanan bu kitabın ele aldığı konular ve yaklaşım biçimi ile de önemli bir boşluğu dolduracağına inanmaktayız.


Kitap Adı : Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ISBN : 978-625-8080-35-3
Yazar : Prof. Dr. Atilla ARICIOĞLU, Doç. Dr. Meral ERDİRENÇELEBİ, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif ÇİNİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 292
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Konya Mutfak Kültürü
HIVAR VADİH
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kamus-ı Teşrih
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yöresel Çorba Tarifleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Kurumlarda Değerler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
İslamofobi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kürt Tarihi
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
The Rise Of Populism
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
SARF BİLGİSİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Selefilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Ceride-i Rüsûmiye
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hegemonya Karşı Hegemonya
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mevlana ve İslam
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
MUTUN VADİHA 2
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Eğitimde Dijitalleşme
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Karamanoğulları Beyliği
ANLATIMLI BELAGAT
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği