Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri

Dr. Yıldırım DENİZ

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ilişkilerin kökenleri 19. yüzyılın başlarına kadar uzanmaktadır. Ancak iki devlet arasındaki ilişkilerin “ittifak” noktasına gelmesi 1945 sonrası dönemde gerçekleşmiştir. Soğuk Savaş'ın başlarından itibaren müttefik olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, tarihsel süreç içinde inişli çıkışlı bir seyir takip etmiştir. 1962'de Küba Füze Krizi, 1964'te Johnson Mektubu Krizi, 1968'den itibaren yaşanan Haşhaş Krizi, 1974'te Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatları'nı düzenlemesi sonrasında ABD'nin Türkiye'ye yönelik silah ambargosu uygulamaya başlaması ve buna karşılık Türkiye'nin de Adana'daki İncirlik Üssü'nün kullanımını askıya alması gibi krizler ilişkilerin gerilmesine neden olmuştur. İlişkilerde gerginlik yaşanan dönemlerde Türkiye alternatif dış politikalar izlemeye çalışmışsa da bunların hiçbiri ABD'nin ikamesi olamamıştır. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra da ilişkilerde zaman zaman sorunlar yaşanmıştır. Ancak bu çalışmanın da başlangıç noktası olarak kabul edilen Barack H. Obama'nın Başkanlık koltuğuna oturmasından sonra iki devlet arasında birçok farklı başlıkta sorunlar yaşanmaya başlamış ve bunların birçoğu henüz bir çözüme kavuşturulamamıştır.


Kitap Adı : Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ISBN : 978-625-6960-72-5
Yazar : Dr. Yıldırım DENİZ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 254
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Medya Tartışmaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitimde Dijitalleşme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Ramazanoğulları Beyliği
Eşrefoğulları Kitabı
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
HIVAR VADİH
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
MUTUN VADİHA 2
İslamofobi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İstihbarat Araştırmaları
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Mevlana ve İslam
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dondurma ve Sorbe
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Konya Mutfak Kültürü
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
SARF BİLGİSİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Eğitim Araştırmaları-2023
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Konya Turizm Rehberi
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yöresel Çorba Tarifleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hegemonya Karşı Hegemonya
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme ve Yönetim
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitim Araştırmaları 2022
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Kürt Tarihi
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ANLATIMLI ARAPÇA
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Armağan Kültürü
Kamus-ı Teşrih
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hile ve İç Denetim
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
MUTUN VADİHA 1
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sâhib Ata Araştırmaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Sosyal Yaşam ve Kadın
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Selefilik
Medıcal and Aromatıc Plants
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda