Kamus-ı Teşrih

Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL

1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü eser, uluslararası normlarda bilim dünyasının kabulleri ile ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde oluşturan terminoloji birliğine esas teşkil eden ilk Türkçe sözlüktür.


Kitap Adı : Kamus-ı Teşrih
ISBN : 978-605-4988-36-5
Yazar : Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x25,5
Sayfa Sayısı : 134
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Sosyal Yaşam ve Kadın
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Ceride-i Rüsûmiye
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Hile ve İç Denetim
Eşrefoğulları Kitabı
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Turizm Rehberi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Karamanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Ramazanoğulları Beyliği
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
HIVAR VADİH
ANLATIMLI BELAGAT
Eğitim Araştırmaları-2023
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Sâhib Ata Araştırmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dondurma ve Sorbe
Armağan Kültürü
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Medıcal and Aromatıc Plants
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Medya Tartışmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İstihbarat Araştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dijitalleşme ve Yönetim
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Şehir ve Âlimleri
Hegemonya Karşı Hegemonya
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selefilik
İslamofobi
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Eğitimde Dijitalleşme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Mevlana ve İslam
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
MUTUN VADİHA 1
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi