Kamus-ı Teşrih

Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL

1923 basımı olan Kamus-u Teşrih, Osmanlı Türkçesi ile Anatomiye ilişkin terimleri anlatmaya yöneliktir. Diğer alanlara analık eden Anatominin hekimler ve hekim adaylarınca daha iyi anlaşılması çabasının açık biçimde görüldüğü eser, uluslararası normlarda bilim dünyasının kabulleri ile ortaya çıkan uzlaşı çerçevesinde oluşturan terminoloji birliğine esas teşkil eden ilk Türkçe sözlüktür.


Kitap Adı : Kamus-ı Teşrih
ISBN : 978-605-4988-36-5
Yazar : Muzaffer ŞEKER, Mustafa ALDUR, Ayşegül FIRAT, Muhammet Said TOPAL
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kuşe
Kapak : Sıvama Kapak
Ebat : 20x25,5
Sayfa Sayısı : 134
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Hegemonya Karşı Hegemonya
Konya Mutfak Kültürü
The Rise Of Populism
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Yöresel Çorba Tarifleri
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Dondurma ve Sorbe
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
SARF BİLGİSİ
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Kurumlarda Değerler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ANLATIMLI ARAPÇA
Ramazanoğulları Beyliği
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Selefilik
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ANLATIMLI BELAGAT
Konya Turizm Rehberi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kamus-ı Teşrih
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Karamanoğulları Beyliği
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 2
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Şehir ve Âlimleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
HIVAR VADİH