Tıp Hukuku Temel Bilgiler

Prof. Dr. Müslim YURTÇU

Sağlık hizmetlerinde hasta-hekim ilişkileri çok önemlidir. Öncelikle doktorlar tedavide güncel bilgileri uygulayıp, hastaya kendi yakını gibi davranırlar. Hastasının garantörü olan doktor; işinin esasını usulünce uygulayıp, uzmanlık alanına göre değerlendirme yaparak adaletle çalışır ve hukukun üstünlüğünü (rule of law) esas alır. Sonra da hasta, seçtiği doktora güvenip tedavinin sonucuna razı olmak durumundadır. Hukuki müesseselerin sınırını dürüstlük kuralı ve iyiniyet belirler; “usul esasa mukaddemdir”. Kendimizi hastaneye ve adliyeye ilk kez gelenlerin yerine koyduğumuzda, birçok sorun kendiliğinden çözülür. Zaten hekimler ve hukukçular akıllı, anlayışlı, bağımsız, bilgili, dürüst, ehliyetli, eşitlikçi, güvenilir, korkusuz, liyakatli, onurlu, saygın, soğukkanlı, sözünden dönmez, tutarlı, tarafsız ve zeki oldukları sürece sorunlar azalır. Keza “dürüstlük kuralı” ve “güven”in gereği yapıldığında; değil yargılamaya, uzlaşının temeli olan “sulh hükümlerin efendisidir” uluslararası ilkesine bile ihtiyaç kalmayacaktır.
Kitapta hekimi yakından ilgilendiren hukuk konuları (Medeni, Anayasa, Türk Borçlar, Türk Ceza, Medeni Usul, Ceza Muhakemeleri, İdari Yargılama ve Sigorta Hukuku) hakkında kısa bilgiler verilmiştir.


Kitap Adı : Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ISBN : 978-625-7517-43-0
Yazar : Prof. Dr. Müslim YURTÇU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 218
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Kürt Tarihi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Karamanoğulları Beyliği
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Armağan Kültürü
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Turizm Rehberi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medıcal and Aromatıc Plants
Eğitimde Dijitalleşme
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Yöresel Çorba Tarifleri
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dijitalleşme ve Yönetim
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
HIVAR VADİH
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Medya Tartışmaları
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Mevlana ve İslam
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kurumlarda Değerler
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitim Araştırmaları 2022
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
The Rise Of Populism
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
SARF BİLGİSİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Selefilik
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Kamus-ı Teşrih
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Ceride-i Rüsûmiye
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
MUTUN VADİHA 2
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Şehir ve Âlimleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü