Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN

Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili farklı bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2016 yılında Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumunu düzenleyen üniversitemiz, 2020 yılında Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan Sempozyumunu pan-demi şartlarında online olarak gerçekleştirmiştir. Her iki program da büyük ilgi görmüş ve alanında önemli bilimsel katkılar olarak dikkat çekmiştir.

İsmini taşımanın verdiği sorumlulukla üniversite yönetimimiz merhum Necmettin Erbakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri farklı odak konularda yapma kararı almıştır. Yine bu sorumlulukla sempozyum, çalıştay ve pa-nel gibi bilimsel etkinlikler dahilinde gerçekleşen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesi ve üniversitemiz yayınevi tarafından yayınlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bundan sonra da bu şuur ve sorumlulukla merhum Necmettin Erbakan’ı anmaya ve daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz tarafından yayınlanan Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan başlıklı bu derleme kitap, Türk siyasi tarihi alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Kitap Adı : Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ISBN : 978-605-70386-3-0
Yazar : Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Mevlana ve İslam
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Sâhib Ata Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
HIVAR VADİH
Hile ve İç Denetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eşrefoğulları Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Uygulamalı Hayvan Islahı
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Medıcal and Aromatıc Plants
The Rise Of Populism
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Armağan Kültürü
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
MUTUN VADİHA 1
Konya Mutfak Kültürü
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yöresel Çorba Tarifleri
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Kurumlarda Değerler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
MUTUN VADİHA 2
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dijitalleşme ve Yönetim
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Kürt Tarihi
Şehir ve Âlimleri
Selefilik
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Eğitim Araştırmaları 2022
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Karamanoğulları Beyliği
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medya Tartışmaları
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Ceride-i Rüsûmiye
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Eğitim Araştırmaları-2023
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
İslamofobi
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları