Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN

Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili farklı bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2016 yılında Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumunu düzenleyen üniversitemiz, 2020 yılında Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan Sempozyumunu pan-demi şartlarında online olarak gerçekleştirmiştir. Her iki program da büyük ilgi görmüş ve alanında önemli bilimsel katkılar olarak dikkat çekmiştir.

İsmini taşımanın verdiği sorumlulukla üniversite yönetimimiz merhum Necmettin Erbakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri farklı odak konularda yapma kararı almıştır. Yine bu sorumlulukla sempozyum, çalıştay ve pa-nel gibi bilimsel etkinlikler dahilinde gerçekleşen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesi ve üniversitemiz yayınevi tarafından yayınlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bundan sonra da bu şuur ve sorumlulukla merhum Necmettin Erbakan’ı anmaya ve daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz tarafından yayınlanan Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan başlıklı bu derleme kitap, Türk siyasi tarihi alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Kitap Adı : Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ISBN : 978-605-70386-3-0
Yazar : Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

MUTUN VADİHA 1
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Karamanoğulları Beyliği
Sosyal Yaşam ve Kadın
Konya Turizm Rehberi
Doğumunun 90. yılında Erbakan
İstihbarat Araştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Eğitimde Dijitalleşme
Mevlana ve İslam
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
SARF BİLGİSİ
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
MUTUN VADİHA 2
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Şehir ve Âlimleri
Ramazanoğulları Beyliği
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ANLATIMLI BELAGAT
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
HIVAR VADİH
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Yöresel Çorba Tarifleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
The Rise Of Populism
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Selefilik
Kamus-ı Teşrih
ANLATIMLI ARAPÇA
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü