Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN

Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ

Necmettin Erbakan Üniversitesi, merhum Necmettin Erbakan ile ilgili farklı bilimsel çalışmalara öncülük etmektedir. 2016 yılında Doğumunun 90. Yılında Necmettin Erbakan Sempozyumunu düzenleyen üniversitemiz, 2020 yılında Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan Sempozyumunu pan-demi şartlarında online olarak gerçekleştirmiştir. Her iki program da büyük ilgi görmüş ve alanında önemli bilimsel katkılar olarak dikkat çekmiştir.

İsmini taşımanın verdiği sorumlulukla üniversite yönetimimiz merhum Necmettin Erbakan’ı, düşüncesi ve mücadelesiyle anlamaya dönük bilimsel faaliyetleri farklı odak konularda yapma kararı almıştır. Yine bu sorumlulukla sempozyum, çalıştay ve pa-nel gibi bilimsel etkinlikler dahilinde gerçekleşen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesi ve üniversitemiz yayınevi tarafından yayınlanması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bundan sonra da bu şuur ve sorumlulukla merhum Necmettin Erbakan’ı anmaya ve daha da önemlisi anlamaya yönelik çalışmalara katkı vermeye devam edeceğiz. Üniversitemiz tarafından yayınlanan Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve Necmettin Erbakan başlıklı bu derleme kitap, Türk siyasi tarihi alanında önemli bir boşluğu dolduracaktır.


Kitap Adı : Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
ISBN : 978-605-70386-3-0
Yazar : Mahmut Hakkı AKIN, Semih SÖĞÜT, Özge Seda UĞRAŞ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Ivory
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Ramazanoğulları Beyliği
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
ANLATIMLI BELAGAT
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sosyal Yaşam ve Kadın
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Mevlana ve İslam
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Karamanoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Medıcal and Aromatıc Plants
Kamus-ı Teşrih
Konya Mutfak Kültürü
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Şehir ve Âlimleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Eşrefoğulları Kitabı
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Konya Turizm Rehberi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
The Rise Of Populism
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dondurma ve Sorbe
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
MUTUN VADİHA 2
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Selefilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
MUTUN VADİHA 1
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Eğitimde Dijitalleşme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İstihbarat Araştırmaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
HIVAR VADİH
Hegemonya Karşı Hegemonya
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri