İletişimde Stratejik Yaklaşımlar

Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR

Günümüzde iletişim sürecinin yönetilmesinde strateji kilit bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. İşletmeler, organizasyonlar, devletler iletişimin stratejik bir şekilde yönetilmesine daha fazla önem vermektedir. Bu çalışma iletişimi stratejik olarak ele almanın önemine vurgu yaparak, karmaşıklaşan iletişim süreçlerinin yönetimine disiplinlerarası bir yaklaşım geliştirmeye çalışmaktadır. Çalışma, akademisyenler, öğrenciler ve uygulamacılar için başvuru kitabı olması amacı ile hazırlanmıştır. Kitap, göstergebilim, reklam, siyasal iletişim, kamu diplomasisi, yeni medya ve etik gibi alanlardan, değerli akademisyenlerin katkıları ile kaleme alınmıştır.


Kitap Adı : İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
ISBN : 978-625-6960-69-5
Yazar : Dr. Öğr. Üyesi A. Mücahid ZENGİN, Dr. Öğr. Üyesi Faruk YAZAR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 124
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Konya Turizm Rehberi
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
HIVAR VADİH
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Eğitim Araştırmaları 2022
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
MUTUN VADİHA 2
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Karamanoğulları Beyliği
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Ramazanoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Medıcal and Aromatıc Plants
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Şehir ve Âlimleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Eğitim Araştırmaları-2023
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
ANLATIMLI ARAPÇA
Hile ve İç Denetim
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Medya Tartışmaları
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uygulamalı Hayvan Islahı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eşrefoğulları Kitabı
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Dijitalleşme ve Yönetim
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yöresel Çorba Tarifleri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
ANLATIMLI BELAGAT
Kürt Tarihi
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dondurma ve Sorbe
The Rise Of Populism
Armağan Kültürü
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Eğitimde Dijitalleşme
İslamofobi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Ceride-i Rüsûmiye
Selefilik
İstihbarat Araştırmaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 1
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Mevlana ve İslam
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Kurumlarda Değerler
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hegemonya Karşı Hegemonya
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
SARF BİLGİSİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Sâhib Ata Araştırmaları