Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar

Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK

    Dijitalleşme kavramı günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hızla gelişen dijital dünyada işletmeler hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ortaya çıkan bu yeni dijital çağda başta işletmeler olmak üzere pek çok kurumun değişim ve dönüşüm faaliyetlerini hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşme sürecini ve dijital bir çağı başlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda pek çok sektörü derinden etkileyen dönüştüren ve değiştiren dijitalleşme süreci işletme ve ekonomi alanını da derinden etkilemiştir.
    Dijital çağda işletme ve ekonomi alanında güncel konular hakkında araştırmalar içeren bu kitap 10 bölümden oluşmaktadır. Kitapta dijital çağda ekonomide vergilendirme sorunları, kripto paralar ve siber güvenlik, konut piyasası, dijitalleşmenin sektörlere etkisi, dijitalleşme yönetimi, kredi kartı kullanımı, tüketici davranışları, muhasebe ve denetim standartları, metaverse ile ilgili konular bulunmaktadır. Kitabın dijitalleşme konusuna ilgi duyan ve işletme ile ekonomi alanında çalışan akademisyenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Kitap Adı : Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ISBN : 978-625-6960-24-4
Yazar : Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Araştırmaları-2023
Karamanoğulları Beyliği
Konya Mutfak Kültürü
Kürt Tarihi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Sosyal Yaşam ve Kadın
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
MUTUN VADİHA 1
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Mevlana ve İslam
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Hegemonya Karşı Hegemonya
Kamus-ı Teşrih
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Eğitim Araştırmaları 2022
Medıcal and Aromatıc Plants
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
ANLATIMLI BELAGAT
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
HIVAR VADİH
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Şehir ve Âlimleri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Konya Turizm Rehberi
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Hile ve İç Denetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Sâhib Ata Araştırmaları
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
SARF BİLGİSİ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Armağan Kültürü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kurumlarda Değerler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Dondurma ve Sorbe
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Eşrefoğulları Kitabı
Medya Tartışmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yöresel Çorba Tarifleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Ramazanoğulları Beyliği
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
İslamofobi
Dijitalleşme ve Yönetim
Uygulamalı Hayvan Islahı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selefilik
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ANLATIMLI ARAPÇA
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Ceride-i Rüsûmiye
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
The Rise Of Populism
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
MUTUN VADİHA 2
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi