Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar

Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK

    Dijitalleşme kavramı günümüz dünyasında ekonomik ve sosyal gelişmenin temel unsurlarından biri olarak değerlendirilmektedir. Hızla gelişen dijital dünyada işletmeler hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ortaya çıkan bu yeni dijital çağda başta işletmeler olmak üzere pek çok kurumun değişim ve dönüşüm faaliyetlerini hızla gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Dünya genelinde teknolojik ürün ve hizmetlerin gelişimi dijitalleşme sürecini ve dijital bir çağı başlatmıştır. İçinde bulunduğumuz bu dijital çağda pek çok sektörü derinden etkileyen dönüştüren ve değiştiren dijitalleşme süreci işletme ve ekonomi alanını da derinden etkilemiştir.
    Dijital çağda işletme ve ekonomi alanında güncel konular hakkında araştırmalar içeren bu kitap 10 bölümden oluşmaktadır. Kitapta dijital çağda ekonomide vergilendirme sorunları, kripto paralar ve siber güvenlik, konut piyasası, dijitalleşmenin sektörlere etkisi, dijitalleşme yönetimi, kredi kartı kullanımı, tüketici davranışları, muhasebe ve denetim standartları, metaverse ile ilgili konular bulunmaktadır. Kitabın dijitalleşme konusuna ilgi duyan ve işletme ile ekonomi alanında çalışan akademisyenlere, iş dünyasına, politika yapıcılara ve öğrencilere fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 


Kitap Adı : Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ISBN : 978-625-6960-24-4
Yazar : Doç. Dr. Sinem EYÜBOĞLU, Doç. Dr. Ercan ÇİÇEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 256
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Karamanoğulları Beyliği
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Eğitim Araştırmaları 2022
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
SARF BİLGİSİ
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Yöresel Çorba Tarifleri
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kürt Tarihi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
MUTUN VADİHA 2
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Uygulamalı Hayvan Islahı
Medıcal and Aromatıc Plants
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
İstihbarat Araştırmaları
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
LUĞATİ'L-ARABİYYE
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dijitalleşme ve Yönetim
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İslamofobi
Ceride-i Rüsûmiye
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eşrefoğulları Kitabı
ANLATIMLI BELAGAT
Şehir ve Âlimleri
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
HIVAR VADİH
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kamus-ı Teşrih
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Mevlana ve İslam
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
Dondurma ve Sorbe
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Sâhib Ata Araştırmaları
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Konya Turizm Rehberi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
ANLATIMLI ARAPÇA
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Medya Tartışmaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selefilik
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ramazanoğulları Beyliği
Kurumlarda Değerler