Erasmus Koordinatörlüğü

Giden Öğrenci Hareketliliği

 

Giden Öğrenci Hareketliliği Nedir?

Üniversitemiz öğrencileri, Erasmus programı kapsamında 2. sınıftan itibaren, Avrupa Birliği’ne üye ülkelerdeki üniversitelerle imzaladığımız değişim anlaşmaları kapsamındaki, kontenjanlarımız dahilinde, eğitimlerinin 1 yarıyıl ya da 1 yılını  yurtdışında geçirebilmektedirler. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora programlarımızda okuyan öğrencilerimiz Erasmus programından yararlanabilmektedirler.

Süresi Nedir?

Faaliyetler, Avrupa Komisyonu tarafından belirlenen asgarî ve azamî sürelere uygun olarak gerçekleştirilir.
– Öğrenim hareketliliğinde asgarî süre 3 tam ay veya 1 trimester, azamî süre ise 12 tam aydır. Öğrencinin öğrenim hareketliliği yapacağı yükseköğretim kurumunda 1 trimester süresi 90 günden az ise Hareketlilik Aracı’na bilgiler girilirken açıklama kısmında bu husus belirtilmelidir.
– Faaliyet süresinin kesintisiz gerçekleştirilmesi gerekir. Öğrenim hareketliliğinde dönem araları (sömestr tatilleri) ve resmi tatiller, kesinti olarak kabul edilmez. Hafta sonu tatilleri, faaliyet süresinden çıkartılacak tatil süresi değildir. Mücbir sebeplerle faaliyete ara verilmesi halinde, mücbir sebebin belgelendirilebilmesi şartıyla, asgari sürenin tamamlanamadığı faaliyetler kabul edilir ve kalınan süre karşılığı hibe verilir. Bir olay ya da durum, mücbir sebep sayılmadan önce Merkez ile iletişime geçilmelidir. Mücbir sebepler dışında asgari süre tamamlanmadan öğrencilerin geri dönmesi halinde, faaliyet geçersiz sayılır ve hibe ödenmez.
 
Başvuru

Başvuru tarihleri Erasmus koordinatörlüğü tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.  Belirtilen başvuru tarihlerinde öğrencilerin belirtilen linke giriş yaparak Online Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. Başvuru tarihleri için, e-posta duyurularının ve üniversite websayfası duyurularının kontrol edilmesi gerek

Kimler Başvurabilir?

Öğrenci öğrenim hareketliliğine başvuru yapacağı dönemde üniversitenin ön lisans/lisans programının hazırlık sınıfı hariç en az 1 yarıyıl dönemini tamamlamış olmalıdır. Yüksek lisans öğrencileri bir yarıyılı tamamlamalarının ardından tez danışmanlarının onayı ile tez araştırması yapmak kaydıyla hareketliliğe katılabilirler. İngilizce hazırlık ve bilimsel hazırlık programı öğrencileri değişim programlarına başvuramaz.

 

Kriterler ve Şartlar

Erasmus+ Staj Hareketliliğine katılmak isteyen öğrencilerde aranan şartlar:

 • Başvuru döneminde, lisans öğrencilerinin en az bir yıl, yüksek lisans öğrencilerinin ve doktora öğrencilerinin en az bir dönemi tamamlamış olması
 • Not ortalamasının lisans öğrenciler için en az 2.20/4.00, lisansüstü öğrencileri için 2.50/4.00 olması
 • Mevcut öğrenim kademesi içinde (lisans/yüksek lisans/doktora) Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi
 • Staj yapılacak kurumdan alınan kabul/davet mektubuna sahip olması
 • Üniversitemizin yapacağı dil sınavından veya son 5 yıl içinde YDS/YÖKDİL sınavlarından  ilanda belirtilen puanın alınmış olması

Başvuru için Gerekli Evraklar:

 • Online Başvuru formunun doldurulması
 • Dil yeterlilik belgesi
 • Öğrenci İşlerinden alınacak transkript
 • Öğrenci Belgesi
 • Diğer tamamlayıcı belgeler (şehit/gazi yakınlığı, engellilik)

Başvuruların Değerlendirilmesi:

 • Akademik ortalamanın %50’si ve dil puanın %50si alınır.
 • Aynı öğretim kademesi içinde (lisans/yüksek lisans/doktora) Erasmus+ öğrenim ve/veya staj faaliyetlerine katılan öğrencilerden her bir katılım için 10 puan azaltılır.
 • Hareketliliğe seçildiği halde vaktinde feragat bildirmeksizin hareketliliğe katılmayan öğrencilerden 10 puan azaltılır.
 • Hareketliliğe seçilen öğrencilerden hareketlilikle ilgili toplantı/eğitimlere mazeretsiz katılmayanlar tekrar hareketliliğe başvurduklarında 5 puan azaltılabilir
 • Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde) 5 puan azaltılır
 • Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma da 10 puan azaltılır.
 • Akademik ortalama ve dil puanının %50’si alındıktan sonra şehit ve gazi çocuklarına 15 puan eklenir.
 • Akademik ortalama ve dil puanının %50’si alındıktan sonra engelli öğrencilere 10 puan eklenir.
 • 2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu kapsamında hakkında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere 10 puan eklenir.

Bütün adayların puanları hesaplandıktan sonra kontenjanlara göre asil ve yedek adayların listesi internet sayfamızda duyurulur.

Yabancı Dil Sınavı

Örnek Soru Türleri İçin Tıklayınız.

Sınav Başvuru Şartları

1. Necmettin Erbakan Üniversitesi kayıtlı öğrencisi olmak,
2. En az bir ders dönemini tamamlamış olmak (Hazırlık Sınıfı öğrencileri başvuruda bulunamaz.)
3. Tüm öğrenciler için en az 2,20  (genel) akademik not ortalamasına sahip olmak. ,
NOT: Online başvurunuzda sistemden olacağınız transkripti yükleyebilirsiniz. Transkriptlerin imzalı ve mühürlü olmasına gerek yoktur.
4. Başvurulara imzalı ve mühürlü güncel transkriptlerin de eklenmesi gerekmektedir
               
İkili Anlaşmalar

Üniversitemizin anlaşmalı olduğu üniversitelerin listesine ulaşmak için tıklayınız.

Eğer gitmek istediğiniz ülkedeki herhangi bir üniversite ile bir anlaşma mevcut değilse bölüm koordinatörünüzle iletişime geçip anlaşma yapabilirsiniz. Erasmus fakülte ve bölüm koordinatörleri listesine ulaşmak için tıklayınız.

OLS

Online Linguistic Support – Çevrimiçi Dil Desteği, Erasmus+ katılımcılarının yurt dışında kullanacakları yabancı dil bilgisini desteklemek üzere kurulmuş bir internet sayfasıdır. Erasmus+ hareketliliklerinden herhangi birine katılmaya hak kazanan öğrencilerin hareketlilikten önce ve sonra OLS üzerinden İngilizce dil sınavına katılmaları zorunludur. Öğrenciler ayrıca yurtdışında bulundukları süre boyunca dillerini OLS üzerinden geliştirmek için derslere katılabilirler.

OLS sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Erasmus Hibeler

 • Erasmus hibesi değişim faaliyetinin tamamını finanse etmeyi amaçlamaz. Sadece öğrencinin yurt dışında bulunmasından kaynaklanan ek masrafları karşılamaya yöneliktir. Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır.

  

Hayat pahalılığına göre ülke grupları Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€)                    (2020 ve öncesi ) Aylık Öğrenci Öğrenim Hibesi (€) (2021 ve 2022 yıllarının projeleri)
1. ve 2. Grup Program Ülkeleri Danimarka, Finlandiya, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, İsveç, Lihtenştayn, Norveç, Avusturya, Belçika, Almanya, Fransa, İtalya, Yunanistan, İspanya, Güney Kıbrıs, Hollanda, Malta, Portekiz 500 600
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Makedonya, Türkiye  
300
450
 
 

 

 

Gerekli Belgeler

Kabul edildikten sonra teslim edilmesi gereken belgeler

 • Gidilecek Kuruma Başvuru
 • Pasaport Harcı Muafiyet Belgesi
 • Gideceğiniz Üniversiteden Gelen Davetiye Mektubunun Kopyası (Vize İçin Gereklidir)
 • Eğitim Sağlık/Seyahat Sigortası Belgesinin Kopyası
 • Konsolosluk için Erasmus Öğrencisi Olduğunuzu ve Hibe Alacağınızı Bildiren Yazı
 • Euro Hesap Cüzdanı Fotokopisi
 • Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement)
 • Vize fotokopisi
 • OLS (Online Language Support)
 • Öğrenci Sözleşmesi
 • Erasmus Öğrenci Beyannamesi

Dönüşte Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 • Pasaport giriş-çıkış damgaları olan sayfaların fotokopileri
 • Katılım Sertifikası (Certificate of Attendance)
 • Transkript (Transcript of Records)
 • Öğrenci Faaliyet Raporu Formu
 • OLS (Online Language Support)