Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Yazar : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

SARF BİLGİSİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Eşrefoğulları Kitabı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eğitimde Dijitalleşme
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Karamanoğulları Beyliği
Armağan Kültürü
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
The Rise Of Populism
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dijitalleşme ve Yönetim
ANLATIMLI BELAGAT
Şehir ve Âlimleri
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Ceride-i Rüsûmiye
İslamofobi
İstihbarat Araştırmaları
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Medıcal and Aromatıc Plants
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
ANLATIMLI ARAPÇA
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Kamus-ı Teşrih
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Kurumlarda Değerler
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Sâhib Ata Araştırmaları
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Ramazanoğulları Beyliği
MUTUN VADİHA 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yöresel Çorba Tarifleri
Uygulamalı Hayvan Islahı
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Mevlana ve İslam
MUTUN VADİHA 1
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selefilik
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dondurma ve Sorbe
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Konya Mutfak Kültürü
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Kürt Tarihi
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
HIVAR VADİH
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Konya Turizm Rehberi
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Eğitim Araştırmaları 2022
Sosyal Yaşam ve Kadın
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU