Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK

Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU

Özel hukuk kısmı “İnşaat Sözleşmesinin Türleri Bakımından İş Sahibinin Bedel Ödeme Borcu”, “Çocuğun Kişivarlığının Aile İçinde Korunması İçin Alınabilecek Önlemler”, “Evlatlık İlişkisinde Yardım Nafakası”, “Karşılaştırmalı Hukuk Işığında Türk Hukukunda Hakkaniyet Sorumluluğu”, “Avukatlık Ücretine İlişkin Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk”, “Tele Çalışanın Geçirdiği İş Kazasında İşverenin Hukuki Sorumluluğu”, “Yargıtay Kararları Işığında İhbar Tazminatı”, “A Global Overview On Resolving Employment Disputes Through Alternative Disputes Resolution (Adr) Mechanisms”, “İşçinin Müşteriye Yönelik Tutum Ve Davranışları Nedeni İle İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Feshedilmesi”, “İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimi Verme Yükümlülüğü”, “Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Mevzuatında Son Değişiklikler”, “Türk Hukukunda Yatırım Yoluyla İstisnai Vatandaşlık Kazanımı”, “5901 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Bazı Madde Hükümlerine İlişkin Bir Değerlendirme”, “Milletlerarası Ticarî Tahkimde Deliller”, “Sınır Dışı Edilme İşlemlerine Karşı Mahkemeye Başvuru Süresi İle Adil Yargılanma Hakkı Arasındaki İlişki”, “Bina Tamamlama Sigortasına Dair Güncel Sorunlar Ve Riskin Gerçekleşmesi Halinde Tazminatın Kapsamı”, “Sermaye Piyasası Mevzuatında Son Dönemde Kabul Edilen Düzenlemelerin Borsa Kotundan Çıkma Açısından Meydana Getirdiği Hukuki Sonuçların Değerlendirilmesi”, “Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Örtülü Kazanç Aktarımı Yasağına Genel Bir Bakış”, “Salt Sözleşmeye Dayalı Joint Venture'larda Ortaklığın Faaliyeti İçin Yapılan İşlemler Karşısında Üçüncü Kişi Alacaklılar Ortaklık Malvarlığına Başvurabilir Mi?” başlıklı makalelerden oluşmaktadır. Yoğun bir emeğin ürünü olan çalışmanın faydalı olması dileğiyle.. .


Kitap Adı : Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
ISBN : 978-605-7517-00-3
Yazar : Zekeriya MIZIRAK, Nuran KOYUNCU
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 608
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İNŞÂU’L-VÂDIH 2
ANLATIMLI ARAPÇA
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Kurumlarda Değerler
Konya Turizm Rehberi
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
HIVAR VADİH
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Sosyal Yaşam ve Kadın
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
The Rise Of Populism
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Selefilik
Medya Tartışmaları
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İstihbarat Araştırmaları
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Sâhib Ata Araştırmaları
Ceride-i Rüsûmiye
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
MUTUN VADİHA 2
SARF BİLGİSİ
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
ANLATIMLI BELAGAT
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Konya Mutfak Kültürü
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dondurma ve Sorbe
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Eğitimde Dijitalleşme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Kürt Tarihi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Ramazanoğulları Beyliği
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
İslamofobi
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Medıcal and Aromatıc Plants
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Mevlana ve İslam
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
MUTUN VADİHA 1
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Eğitim Araştırmaları 2022
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Karamanoğulları Beyliği
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Şehir ve Âlimleri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Kamus-ı Teşrih
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme