İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi (ICDBME 2022) Kongresinde sunulan birbirinden değerli özet bildirilerin genişletilmiş metinlerinden oluşan bu kitap bir bütün olarak, iktisat ve finans alanında farklı ampirik konulara odaklanarak dijitalleşmeyi ele alan dokuz bölüm içermektedir. Kitapta yer alan bölümlerde dijitalleşme çok yönlü olarak ele alınarak tartışılmış ve dijitalleşmenin etkisine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iktisat ve finans konularında çeşitli uygulamalarını içeren bu kitap, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik etkilerini ele alması bakımından değerlidir. Bu bağlamda, bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Kitap Adı : İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ISBN : 978-625-6960-16-9
Yazar : Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 172
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Karamanoğulları Beyliği
Yöresel Çorba Tarifleri
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
ANLATIMLI ARAPÇA
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Selefilik
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Konya Mutfak Kültürü
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Ceride-i Rüsûmiye
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Medıcal and Aromatıc Plants
HIVAR VADİH
Mevlana ve İslam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Kurumlarda Değerler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Sosyal Yaşam ve Kadın
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Konya Turizm Rehberi
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Hegemonya Karşı Hegemonya
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme ve Yönetim
Kamus-ı Teşrih
Kürt Tarihi
Sâhib Ata Araştırmaları
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Eşrefoğulları Kitabı
Armağan Kültürü
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Ramazanoğulları Beyliği
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
İslamofobi
Uygulamalı Hayvan Islahı
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
The Rise Of Populism
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
MUTUN VADİHA 1
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Şehir ve Âlimleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
MUTUN VADİHA 2
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Dondurma ve Sorbe
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Eğitim Araştırmaları 2022
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Medya Tartışmaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Eğitimde Dijitalleşme
Doğumunun 90. yılında Erbakan
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda