İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar

Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde çevrimiçi olarak düzenlenen II. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve Ekonomi (ICDBME 2022) Kongresinde sunulan birbirinden değerli özet bildirilerin genişletilmiş metinlerinden oluşan bu kitap bir bütün olarak, iktisat ve finans alanında farklı ampirik konulara odaklanarak dijitalleşmeyi ele alan dokuz bölüm içermektedir. Kitapta yer alan bölümlerde dijitalleşme çok yönlü olarak ele alınarak tartışılmış ve dijitalleşmenin etkisine ilişkin önemli bulgular elde edilmiştir. Son yıllarda artan bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin iktisat ve finans konularında çeşitli uygulamalarını içeren bu kitap, dijital dönüşümün sosyal ve ekonomik etkilerini ele alması bakımından değerlidir. Bu bağlamda, bir bütün olarak bu kitabın hem sosyal bilimcilere hem de konuyla ilgilenen politika yapıcılara yararlı bilgiler sunması beklenmektedir.


Kitap Adı : İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
ISBN : 978-625-6960-16-9
Yazar : Doç. Dr. Fatih KAPLAN, Dr. Öğr. Üyesi Özlem İPEK
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 172
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hegemonya Karşı Hegemonya
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Medya Tartışmaları
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Sosyal Yaşam ve Kadın
Eğitimde Dijitalleşme
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Dijitalleşme ve Yönetim
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
HIVAR VADİH
İslamofobi
Eğitim Araştırmaları-2023
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
ANLATIMLI ARAPÇA
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
İstihbarat Araştırmaları
ANLATIMLI BELAGAT
Sâhib Ata Araştırmaları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Hile ve İç Denetim
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Mevlana ve İslam
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Medıcal and Aromatıc Plants
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Konya Mutfak Kültürü
MUTUN VADİHA 1
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Kamus-ı Teşrih
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Dondurma ve Sorbe
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Konya Turizm Rehberi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Şehir ve Âlimleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Kürt Tarihi
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Armağan Kültürü
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Ramazanoğulları Beyliği
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Yöresel Çorba Tarifleri
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Kurumlarda Değerler
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Eşrefoğulları Kitabı
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
The Rise Of Populism
SARF BİLGİSİ
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Ceride-i Rüsûmiye
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Karamanoğulları Beyliği
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Selefilik
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri