Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı

Özber CAN

Eğitim Fakültelerinin Almanca Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Alman Edebiyatı dersini iki dönem halinde alırlar ve daha çok kitap yoluyla bilgi edinirler. Dersler çağ, yazar, konu bağlamlı akarken, detaylı ve yüklü bilgiler yerine özgünleştirme önceliğine yer verilir. Bu kitap, öğrencilerin okuma eğilimini destekleyen, bilgi yoğunluğunu gideren özgünlüğü ve örneklemeleriyle hep atama sınavlarına ipucu verecek; motif, imge, sembol… gibi sanat unsurlarıyla Türk ve Batı Edebiyatı eserlerini karşılaştırma, analiz imkânı doğuracaktır. Edebiyatın diğer kurmaca özelliğine rağmen disiplinlerle kurduğu bağ, yaban bir coğrafya ve kültürde yazılan-çizilen-söylenenleri yoğun bilgi arasında anlanmayı öncelemekte; gerçekliğe yönelik değişen algıyı açığa çıkarmaktadır. Bu bilgileri özgün bir dil, anlatım, edebi terimler, akımlar ve öncüleriyle aktaran kitabımız, II bölüm halinde hazırlanmıştır. İlk bölümde ortaçağdan 1900’lere kadar yaşanan kültür ve edebiyat tarihi ile ilgili gelişmeler, ikinci bölümde ise 1900’lerden bugüne kadar aynı bağlamda ve çağdaş çizgide uzanan gelişmeler ele alınmaktadır.


Kitap Adı : Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
ISBN : 978-625-7517-37-9
Yazar : Özber CAN
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24
Sayfa Sayısı : 276
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Mevlana ve İslam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
MUTUN VADİHA 1
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Ramazanoğulları Beyliği
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Karamanoğulları Beyliği
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Armağan Kültürü
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kürt Tarihi
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Şehir ve Âlimleri
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Turizm Rehberi
Kamus-ı Teşrih
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Uygulamalı Hayvan Islahı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
ANLATIMLI BELAGAT
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Kurumlarda Değerler
Medya Tartışmaları
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Ceride-i Rüsûmiye
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Eşrefoğulları Kitabı
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Dondurma ve Sorbe
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Selefilik
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Eğitim Araştırmaları 2022
ANLATIMLI ARAPÇA
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
MUTUN VADİHA 2
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Konya Mutfak Kültürü
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hegemonya Karşı Hegemonya
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SARF BİLGİSİ
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sâhib Ata Araştırmaları
The Rise Of Populism
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
HIVAR VADİH
İslamofobi
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Eğitimde Dijitalleşme
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Dijitalleşme ve Yönetim
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yöresel Çorba Tarifleri
İstihbarat Araştırmaları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı