Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması

Fikret AKDEMİR

Faize ilişkin dini, felsefi ve ahlaki yaklaşımlar; faizden uzak kalmak isteyen banka müşterisinin varlığına yol açmıştır. Bu ise, piyasada, faizi ana kavram olarak kullanan geleneksel bankalar yanında, faizsiz çalışan bankacılık kurumlarının da varlığını gerekli kılmaktadır.
“Güneşli havada şemsiyeyi ödünç verip, yağmur başladığı anda geri isterler” (Mark Twain) deyimi ile adeta ikinci bir tarifi yapılan bankaların, müşterileriyle ilişkilerinde “güven” sorunu vardır. İlişkiler “kazan kazan” dan ziyade, gelirleri müşterilerinin giderleri olması itibariyle “menfaat çatışması” şeklindedir. 
Katılım bankaları, müşterileriyle birlikte ticaret yapar. Faize hassas fonları, faizsiz bir modelle ekonomiye kaynak olarak aktarırlar.
Dünyada yaşanan başta 2008 yılındaki olmak üzere birçok ekonomik krizlerin sebebi temelde faiz ve faize dayalı işleyen bankacılık sistemidir. 
Bankacılık kanununa göre; ekonomide yaşanan krizlerin bankaların mali bünyelerini olumsuz etkilemesi ve/veya banka hakim ortaklarının, banka kaynaklarını kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle yönetim ve denetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilir. 2001 yılında yaşanan “bankacılık krizi” ile TMSF' ye 23 mevduat bankası devredilmesine karşın herhangi bir özel finans kurumu/katılım bankası devredilmemiştir. 
2001 yılında İhlas Finans'ın, bilinmez ama belki bir “finansal mühendislik projesi” dahilinde “faizsiz sistem” in dışına çıkarak, diğer finans kurumlarından farklı kredi politikaları ve farklı risk yönetimi teknikleri uygulaması sonucunda tasfiyesi (TMSF' ye devredilmemiştir), özel finans kurumları için yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.
1983 yılından 2001 yılına kadar sistemleri gereği “güvence şemsiyesi” altında çalışmayan özel finans kurumları/katılım bankaları; İhlas Finans'ın tasfiyesiyle, sektör çapında ve birbirine sirayet eden bir “mevduat hücumu (bank run)” yaşamaları sonucu, kendi aralarında “kamu garantisi” altında olmayan bir “güvence fonu” oluşturdular. 2005 yılından itibaren de TMSF güvencesi kapsamına alınmışlardır.
“Kar ve zarara katılma” prensibiyle çalışan katılım bankalarının TMSF güvencesi altına alınması/katılım fonlarının sigortalanması, sistemin ruhuna uygun olup olmadığını tartışılır hale getirmiştir. 


Kitap Adı : Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
ISBN : 978-625-8080-94-0
Yazar : Fikret AKDEMİR
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 86
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Dondurma ve Sorbe
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Eğitim Araştırmaları 2022
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Karamanoğulları Beyliği
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Medya Tartışmaları
Mevlana ve İslam
Konya Turizm Rehberi
MUTUN VADİHA 2
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Ramazanoğulları Beyliği
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İstihbarat Araştırmaları
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Şehir ve Âlimleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Kamus-ı Teşrih
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Uygulamalı Hayvan Islahı
Hegemonya Karşı Hegemonya
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Sâhib Ata Araştırmaları
Selefilik
Kürt Tarihi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Medıcal and Aromatıc Plants
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitimde Dijitalleşme
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
SARF BİLGİSİ
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
The Rise Of Populism
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Sosyal Yaşam ve Kadın
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
MUTUN VADİHA 1
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
ANLATIMLI ARAPÇA
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
Ceride-i Rüsûmiye
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
HIVAR VADİH
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Kurumlarda Değerler
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
ANLATIMLI BELAGAT
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları