Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları

Kübra KAMER EKİCİ

İnsan, yaşının ilerlemesiyle beraber, kazandığı tecrübeler sonucunda kendisi ve çevresiyle hesaplaşmaya ve hayatı anlamlandırmaya yönelmektedir. Bu yöneliş neticesinde kimi zaman kasıtlı kimi zaman kasıtsız öğrenme durumları gerçekleşmiş ve zamanın ilerlemesiyle değişiklik göstermiştir. Yetişkinlerin özellikle günlük hayatlarındaki koşturmadan artan zamanlarını dini bilgiler öğrenmek için de kullanmak istemeleri yetişkin din eğitimini gündeme getirmiştir. 
Yetişkin din eğitimi denildiğinde örgün din eğitimi alamayan ya da bu eğitimle ihtiyaçları karşılanmamış yetişkinlerin, yaygın eğitim yoluyla dini bilgileri öğrenmeleri ifade edilmektedir. Ülkemizde bu eğitim şekilleri öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından (Camiler ve Kuran Kursları aracılığıyla) yürütülürken, bazı özel cemiyetler ve kuruluşlarca da verilebilmektedir. Ancak bu alandaki yetki ve sorumluluk Diyanet İşleri Başkanlığındadır. Başkanlık bu eğitimle, yetişkinlerin dini bilgilerini artırmalarını, din anlayışlarını geliştirmelerini, hayatın dini boyutunu yorumlayabilmelerini, temel dini ve ahlaki sorularına çözüm üretebilmelerini, inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini, dini inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçekleştirebilmelerini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu kavrayabilmelerini isterken dini kavramların doğru anlaşılabilmesi, İslam dininin ana kaynaklarından öğrenilerek dine ait olan bilgi ile örf ve adetlere dayalı olanların ayırt edilebilmesi, İslam dininin akılla çatışmadığı, bilim ve dinin birbirinin alternatifi olmadığının anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.
Bu kitapta, bu amaçlar doğrultusunda Kur'an kurslarında yetişkinlere verilen din eğitimine hem yetişkin öğrenciler hem de öğreticiler perspektifinden bakılmakta; eğitim ile alakalı sorunlar ve çözüm önerileri bir arada sunulmaktadır…


Kitap Adı : Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ISBN : 978-625-8080-65-0
Yazar : Kübra KAMER EKİCİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 142
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Doğumunun 90. yılında Erbakan
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
Kürt Tarihi
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Obama ve Trump Dönemlerinde Türkiye-Abd İlişkileri
ANLATIMLI BELAGAT
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi, Eğitim, Öğretim, İcra
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Mevlana ve İslam
Uygulamalı Hayvan Islahı
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
İki Dünya Arasında: Din, Hayat ve Seküler Formlar
Kırım Mücadelesinin Kadınları (1960-1990)
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
Yöresel Çorba Tarifleri
Dijitalleşme ve Yönetim
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
İslamofobi
Konya Mutfak Kültürü
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Dondurma ve Sorbe
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
SARF BİLGİSİ
ANLATIMLI ARAPÇA
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Armağan Kültürü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
HIVAR VADİH
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Şehir ve Âlimleri
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Hile ve İç Denetim
Muhasebede Yenilikçi Yaklaşımlar
Konya Turizm Rehberi
Sosyal Yaşam ve Kadın
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Sâhib Ata Araştırmaları
Ramazanoğulları Beyliği
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Selefilik
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Eğitimde Dijitalleşme
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
MUTUN VADİHA 1
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Derviş Zaim Sinemasını Anlamak: Anlatı, Zaman, Mekân
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
Turizmde Yaşam Kalitesi: Trb1 Bölgesi
Kamus-ı Teşrih
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
İletişimde Stratejik Yaklaşımlar
The Rise Of Populism
MUTUN VADİHA 2
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Medya Tartışmaları
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Karamanoğulları Beyliği
Eğitim Araştırmaları-2023
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalarının Firma Performansı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Ceride-i Rüsûmiye
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Kurumlarda Değerler
İstihbarat Araştırmaları
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Dış Politikanın Sert Güç Unsuru Savunma Sanayi
Eşrefoğulları Kitabı
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Hegemonya Karşı Hegemonya
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
20. Yüzyıl Türk Edebiyatında Günlük
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Eğitim Araştırmaları 2022
Avrupa Birliği’nin Küresel İlişkileri
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Türkiye'de İllerin Ekonomik Büyüme Dinamikleri Üretim, Coğrafya Ve Kurumsal Açıdan Bir İnceleme
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar