Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları

Kübra KAMER EKİCİ

İnsan, yaşının ilerlemesiyle beraber, kazandığı tecrübeler sonucunda kendisi ve çevresiyle hesaplaşmaya ve hayatı anlamlandırmaya yönelmektedir. Bu yöneliş neticesinde kimi zaman kasıtlı kimi zaman kasıtsız öğrenme durumları gerçekleşmiş ve zamanın ilerlemesiyle değişiklik göstermiştir. Yetişkinlerin özellikle günlük hayatlarındaki koşturmadan artan zamanlarını dini bilgiler öğrenmek için de kullanmak istemeleri yetişkin din eğitimini gündeme getirmiştir. 
Yetişkin din eğitimi denildiğinde örgün din eğitimi alamayan ya da bu eğitimle ihtiyaçları karşılanmamış yetişkinlerin, yaygın eğitim yoluyla dini bilgileri öğrenmeleri ifade edilmektedir. Ülkemizde bu eğitim şekilleri öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından (Camiler ve Kuran Kursları aracılığıyla) yürütülürken, bazı özel cemiyetler ve kuruluşlarca da verilebilmektedir. Ancak bu alandaki yetki ve sorumluluk Diyanet İşleri Başkanlığındadır. Başkanlık bu eğitimle, yetişkinlerin dini bilgilerini artırmalarını, din anlayışlarını geliştirmelerini, hayatın dini boyutunu yorumlayabilmelerini, temel dini ve ahlaki sorularına çözüm üretebilmelerini, inanma ve yaşama özgürlüklerinin bilincine varabilmelerini, dini inanç ve ibadetlerini başkalarının istismarına kapılmaksızın gerçekleştirebilmelerini, dinin sevgi boyutunu fark ederek onun insan için vazgeçilmez bir öge olduğunu kavrayabilmelerini isterken dini kavramların doğru anlaşılabilmesi, İslam dininin ana kaynaklarından öğrenilerek dine ait olan bilgi ile örf ve adetlere dayalı olanların ayırt edilebilmesi, İslam dininin akılla çatışmadığı, bilim ve dinin birbirinin alternatifi olmadığının anlaşılabilmesi amaçlanmıştır.
Bu kitapta, bu amaçlar doğrultusunda Kur'an kurslarında yetişkinlere verilen din eğitimine hem yetişkin öğrenciler hem de öğreticiler perspektifinden bakılmakta; eğitim ile alakalı sorunlar ve çözüm önerileri bir arada sunulmaktadır…


Kitap Adı : Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
ISBN : 978-625-8080-65-0
Yazar : Kübra KAMER EKİCİ
Baskı Sayısı : 1
Kağıt : Kitap Kağıdı
Kapak : Karton Kapak
Ebat : 16x24 cm
Sayfa Sayısı : 142
Cilt Sayısı : 1

YAYINLAR

Sadreddin Konevi "Tasavvuf, Felsefe ve Din"
İktisat ve Finans Alanında Dijitalleşme Üzerine Çalışmalar
Her Yönüyle Pandemik Koronavirüsler: Klinik, Tanı ve Tedavi
Tunus'ta Toplum ve Siyaset
Pazarlamaya Psikolojik Bir Yaklaşım: Çıpalama ile Tüketici Manipülasyonu üzerine Deneysel Bir Araştırma
Yolumuzu Aydınlatanlar Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre
Toplum İçin Çevre Sağlığı Rehberi
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Kardelenler, İrisler, Orkideler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Dijitalleşme ve İşletmecilik Üzerine Güncel Yaklaşımlar
Medıcal and Aromatıc Plants
Uluslararası Projeden Uygulamaya Eğitim Sempozyum Kitabı (2 Cilt)
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Osmanlı Hukukun Düşüncesinin Dönüşümü
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Lojistik Köy Çalışmalarının Sosyo-Ekonomik Katma Değer Açısından Değerlendirilmesi
Büyük Selçuklular Tarihi Seti (7 Kitap)
Cumhurbaşkanlığı Sistemi
3. Uluslararası Öğrencilik Sempozyumu
Medya Tartışmaları
Uluslararası Öğrencilerin Üniversite ve Kent Hayatına Uyumları
SELÇUKLU VE BEYLİKLERİ DEVRİ CİLD SANATI (Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Örnekleri)
HIVAR VADİH
Hikmet Damlaları - Hersekli Ârif Hikmet Levâyihü'l-Hikem
Dîvân-ı Lutfî “İnceleme Metin ve Dizin”
Krizler ve Savaşların Gölgesinde 21. Yüzyılda Küresel Ekonomi
3. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda
Bir Ailenin Bir İşletmesi Varmış
Makam, Usûl ve Form Özellikleriyle Türk Mûsikîsinde İlâhiler
Sosyal Bilimler Perspektifinden Pandemi
Mevlana ve İslam
Dijitalleşme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Din Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme
Türkiye'nin Kamu Diplomasisi İnsani ve Kültürel Dış Politika
Selçuklu Tarihi Coğrafyası Sempozyumu Bildiri Kitabı
LUĞATİ'L-ARABİYYE
Endüstri 4.0 Perspektifinden İşletme Fonksiyonları ve Dijital Dönüşüm
İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri: Sektörler Üzerine İnceleme
21. Yüzyıl'da İletişim ve Sanat
Dijital Çağda Finansal Sorunlar
Nübüvvete Çağdaş Bir Yaklaşım
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Alternatif Dijital Evren Metaverse-I "Kavramsal Tartışmalar, Sosyoloji, Psikoloji, Sanat ve Etik"
Rasyonel İnsan ve Bütünsel Beyin
Dünya'da ve Türkiye'de Uluslararası Öğrencilik
Türk Müziği Solfej - Makam - Usûl - Dikte Alıştırmaları
Kudüs’te Kazı (1908-1912)
Dijital Çağda İşletme ve Ekonomi Alanında Güncel Araştırmalar
Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları: Yeni Trendler ve Dijital Dönüşüm
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları KAMU HUKUKU
Kurumlarda Değerler
Dijital Dönüşümün Örgütsel Yansımaları (İşletme ve Kamu Yönetimi Açısından Farklı Değerlendirmeler)
Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamaları
Eşrefoğulları Kitabı
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
İstihbarat Araştırmaları
ARAPÇA YAZI DEFTERİ
Gizemli Soğanlı Bitkiler Tıbbi ve Biyolojik Özellikleri
Covid-19 Salgını Sürecinde İslam İktisadı ve Sosyal Politika
Kalanların Gözünden Avrupa'da Alevilik Topluluk-Kimlik-Farklılaşma
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Pandemi Sürecinde Dezavantajlı Gruplar
Gelenekten Geleceğe Türk Mûsikîsi Eğitim - Öğretim - İcrâ
İnovasyon ve Sektörel Açıdan Ekonomik Etkileri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Yemek Kültürüne Yolculukta Biz de Varız
İpek Yolu: Tarih, Felsefe ve Ekonomi Perspeftifinden Güncel Tartışmalar
Bağımlılık ve Önleyici Yaklaşımlar
Influencer Marketing "Hatırlı Pazarlama Uygulamalarının Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisi
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Konya Sivil Toplum Kuruluşları Medeniyet Buluşması (13. Ufuk Turu)
Necmettin Erbakan Hukuk Araştırmaları ÖZEL HUKUK
Karamanoğulları Beyliği
İslamofobi
15 Temmuz Öncesi ve Sonrası Analizi, Yaşananların Geleceğe Etkileri
Destinasyon İmajı Oluşturmada Stratejik İletişim Rolü
Dondurma ve Sorbe
Gençlerin Sorunları, Beklentileri ve Özeleştirileri
Kürt Tarihi
İslam Kelamında İsmet Açısından Nübüvvet
Türk Siyasi Hayatında Milli Görüş Hareketi ve NECMETTİN ERBAKAN
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Gümüş Anahtar - Dünden Bugüne Alman Edebiyatı
Türk Dış Politikası Soğuk Savaşın Başından Yumuşamaya (1945-1960)
Necip Fazıl 30 Kitap 30 Konuşmacı
Selçuklu Tarihçiliğine Başlarken
Alternatif Dijital Evren Metaverse-II "Reklam, Pazarlama, Marka ve İşletme Yönetimi"
Katılım Bankaları ve Katılım Fonlarının Sigortalanması
Uygulamalı Hayvan Islahı
Konya Mutfak Kültürü
Otonom Mobil Robotlar İçin ROS El Kitabı
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Temel Bilgiler
Pandemi Sürecinde Sosyoekonomik Değişim ve Dönüşümler
Doğrusal Regresyon Analizi ve Uygulamaları
Kamus-ı Teşrih
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Harmanbiş - Çocukluğumuzun Oyunlarını Unutmayalım
Din Eğitiminin Güncel Problemleri
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Pazarlama İlkeleri & Bir Meta-Pazarlama Tartışması: Karşı-Pazarlama Yaklaşımı
Orta Torosların Şifalı Bitkileri II
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
A Political History of the MARONITE COMMUNITY
Şehir ve Âlimleri
Dikenler, Özellikleri ve Tıbbi Kullanımları
Soğuk Savaş Sonrası Türkiye Doğu Afrika Ülkeleri İlişkileri
Göç, Yoksulluk ve İstihdam
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Özel Hukuk
Yetişkin Din Eğitimi ve Kur’an Kursları
Doğumunun 90. yılında Erbakan
ANLATIMLI ARAPÇA
Hegemonya Karşı Hegemonya
Sahibata ve Turgutoğulları Beyliği
Yettim Yal - Kaşkay Türkçesi Üzerine Bir İnceleme
Hattat Hüseyin Öksüz 45. Sanat Yılı Hatırası
Hanefi Mezhebinde Biyografi Geleneği
Yeni Çağda İktisadi Sorunlar
Klasik Dönem Türk Edebiyatı Kültür Tarihi Okumaları
Prof. Dr. Ahmet Önkal Kitabı
Tıp Hukuku Temel Bilgiler
Sosyal Yaşam ve Kadın
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ
Türkiye Demiryolu Taşımacılığı
Mustafa Kemal Atatürk'ün Konya ile Yakınlığı
Ramazanoğulları Beyliği
Gelenek ve Modernite Arasında İslam yorumları
Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu
Hafıza Fragmanları: Toplumsal Hatırlatma ve Unutmaya Dair Değiniler
İNŞÂU’L-VÂDIH 2
Yöresel Çorba Tarifleri
Eğitim Araştırmaları 2022
Stratejik İşbirlikleri: Kavram, Teori ve Uygulamalar
Sâhib Ata Araştırmaları
Orta Doğu'da Din ve Medeniyet
Dijitalleşme ve Yönetim
Türkiye’de Kentsel Toplu Taşıma Hizmeti Arzının Düzenlenmesi
Necmettin Erbakan Hukukun Güncel Sorunları Kamu Hukuku
MUTUN VADİHA 2
MUTUN VADİHA 1
Konya Turizm Rehberi
Eğitimde Dijitalleşme
ANLATIMLI BELAGAT
The Rise Of Populism
Ceride-i Rüsûmiye
Armağan Kültürü
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
SARF BİLGİSİ
Selefilik
Temel Mikrocerrahi Uygulamaları
Aile Hekimliğinde Sık Görülen Durumlar İçin Algoritmalar
ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI KİTAPLARI SETİ